VWS pakt door op PGO: meer data, minder leveranciers

Deel

Gekopieerd

“Samenhang, samenhang, samenhang.” Dat is het motto van VWS en MedMij voor de implementatie en opschaling van de PGO  de komende jaren. Na het grotendeels beëindigen van de VIPP-programma’s pakt het ministerie de regie en dat gaat het zorgveld snel merken. Zo brengt VWS het aantal PGO-leveranciers terug van veertien naar drie. Binnenkort start de aanbesteding voor de periode 2024 tot en met 2026.

Door Leendert Douma

Dat liet Amber Blikslager (links), beleidsmedewerker PGO bij VWS, weten tijdens de presentatie ‘Een goed gevulde PGO in 2025: Hoe dan?’ op Zorg & ict. Die hield zij samen met Margo Brands, teamleider Relatiebeheer en Projecten bij MedMij. Door de VIPP-programma’s is al veel bereikt. Maar nu wordt het tijd om door te pakken, vinden Blikslager en Brands.

Levenslang hulpmiddel

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een app of website waarin mensen levenslang informatie over hun eigen gezondheid kunnen bijhouden. Zo kunnen ze medische gegevens verzamelen, beheren en delen. Anno 2024 is dit aardig ingeburgerd.

Eerst maar eens wat mijlpalen. Inmiddels hebben een miljoen mensen ooit de PGO gebruikt om hun gegevens op te halen. Er zijn nu een half miljoen gebruikers. Zo’n 5.000 zorgaanbieders in alle sectoren zijn aangesloten. De meeste ziekenhuizen en bijna alle huisartsen (97 procent) zijn aangesloten.

Geboortezorg

Er zijn nu veertien PGO-leveranciers met een MedMij-label. Maar er is ook nog een wereld te winnen. In een schema van Brands is te zien dat veruit de meeste datastromen lopen in de huisartsenzorg en de medisch-specialistische zorg. Maar er wordt nu in regionale test- en pilotfases concreet gewerkt aan de aansluiting van zorginstellingen in de langdurige zorg en de apotheken, met name medicatieoverzichten. En de geboortezorg.

“Het PGO moet een levenslang hulpmiddel worden, dus is het mooi als dit al bij de geboorte begint”, aldus Brands. Daarnaast test de overheid op het delen van RIVM-informatie als covid-vaccinaties en het Rijksvaccinatieprogramma in de PGO.

Brands: “Het feit dat de info in alle sectoren weer in andere bronsystemen zit, maakt het heel complex. Daar hebben we zib’s voor uitgevonden: zorginformatiebouwstenen. Maar die worden per sector weer anders ingevuld.” Er ligt dus nog heel wat werk om vormen van standaardisatie door te voeren.

MedElkaar en MGO

In het IZA is de ambitie vastgelegd dat volgend jaar alle Nederlanders die dat willen ‘kunnen beschikken over een gebruiksvriendelijke en goed gevulde PGO’.

Om dat te realiseren heeft VWS met Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie het MedElkaar-traject en Mijn Gezondheidsoverzicht (MGO) opgezet. Daaruit rollen een aantal concrete acties. Zo is de gebruiksvriendelijkheid nu nog niet zo groot, omdat mensen overal apart handmatig moeten inloggen, zo laat Blikslager zien. “We werken aan een publieke voorziening die ervoor zorgt dat burgers met hun DigiD in één keer overal veilig kunnen inloggen.”

Wat betreft de vulling worden bestuurlijke gesprekken gevoerd om te komen tot akkoorden en werkagenda’s om de genoemde sectoren aan te sluiten, zegt Blikslager. VWS zet een programmabureau op en inmiddels is Martina Bartelink gestart als programmamanager. En er is geld voor de koepels om extra fte’s in te zetten.

Overheid en wetgeving

Een ander instrument dat het ministerie inzet, is wetgeving. De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) maakt het mogelijk om de gegevensontsluiting van de zorgaanbieder aan de PGO te verplichten. Per 1 juli 2024 geldt de verplichting voor huisartsen om de medicatieafspraak naar de PGO te ontsluiten. Andere verplichtingen op dit gebied worden voorgelegd aan de Tweede Kamer.

“Die heeft daar wel oren naar”, aldus Blikslager. Daarnaast pakt de overheid ook zelf de handschoen op. Binnenkort wordt een begin gemaakt met het ontsluiten van publieke gezondheidsgegevens die de overheid verzamelt en verstrekt. In het tweede kwartaal zijn de gegevens van het RIVM over covid-vaccinaties en HPV-vaccinaties bij zestien- en zeventienjarigen aan de beurt en in het laatste kwartaal van 2024 zijn de gegevens van het Rijksvaccinatieprogramma via PGO beschikbaar.

 

Bekijk dit artikel en meer op dutchhealthhub.nl

Gerelateerde artikelen