Verpleegkundigen werken aan databeschikbaarheid

Deel

Gekopieerd

Als kenniscentrum werkt Nictiz samen met een scala aan stakeholders aan databeschikbaarheid. Bijvoorbeeld met de verpleegkundige beroepsgroep. Hoe dat in zijn werkt gaat, vertellen Mia Martens en Arjen Wignand tijdens Zorg & ict.

Door Leendert Douma

Martens is adviseur databeschikbaarheid bij Nictiz, en Arjen Wignand, IC-verpleegkundige en CNIO bij Amsterdam UMC.  Het behoeft geen betoog dat beschikken over actuele data in de zorg van levensbelang is. Het goed vastleggen en toegankelijk maken van informatie uit verschillende bronnen, bijvoorbeeld huisartsen, ambulances, laboratoria, apotheken of verpleegkundige controles, verbetert de behandeling van de patiënt, maar ook onderzoek en kwaliteitsregistratie. En burgers krijgen toegang en zeggenschap over hun gezondheidsdata.

Maar die data zit nu nog vast in gescheiden informatiesystemen en gebruikers zijn gebonden aan de mogelijkheden van hun leveranciers. Om passende, waardegedreven zorg te bieden moet gezondheidsdata niet alleen beschikbaar zijn, maar ook bruikbaar en bereikbaar. Hoe breng je dit tot stand? Stapje voor stapje, zo laten Martens en Wignand zien.

eOverdracht

Gegevensuitwisseling is een eerste stap richting databeschikbaarheid. Dat begint op de werkvloer. “Chief Nursing Information Officer is een brugfunctie. Die is ontwikkeld om ict-toepassingen in zorginstellingen beter te laten aansluiten op de verpleegkundige en verzorgende praktijk”, zo legt Wignand uit. “Als het gaat om gegevensuitwisseling, dan is de invoering van eOverdracht een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen Nictiz en de verpleegkundigen van Amsterdam UMC.”

eOverdracht is een initiatief van CNIO netwerk NL en V&VN met Nictiz en VWS. De informatiestandaard eOverdracht zorgt voor eenduidige en volledige overdracht van verpleegkundige patiëntgegevens, waardoor de zorgverleners veel minder tijd kwijt zijn. “Maar we doen dit niet alleen in het ziekenhuis”, benadrukt Wignand. “Het is een sectorbrede samenwerking met onder andere ook de verpleeg- en verzorgingshuizen.” En Nictiz is met eOverdracht ook actief in andere sectoren, zo vult Martens aan.

Snomed

De elektronische overdracht is gebaseerd op Snomed als standaard, vertelt Arjen Wignand. Ook hier is een stapje gezet binnen een veel grotere strategie. Snomed is hét internationaal medisch terminologiestelsel. het bevat unieke codes voorzien van standaardtermen en synoniemen en hiërarchische relaties en een semantisch netwerk aan definiërende relaties. Dat is zeer geschikt voor data-analyse. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) hebben partijen opnieuw afspraken gemaakt over de Eenheid van Taal.

Snomed zou daar de tool voor moeten zijn, maar de invoering verloopt te traag naar de zin van Nictiz. Kort voor Zorg & ict bracht het kenniscentrum een  adviesrapport uit voor de implementatie van Snomed in de gehele Nederlandse zorg. Het advies is om te starten in zes sectoren: medisch specialistische zorg, vvt, huisartsenzorg, paramedische zorg, ggz en jeugdgezondheidszorg. Op termijn zou het gebruik van Snomed verplicht moeten zijn in de hele Nederlandse zorg, vindt Nictiz.

Implementatieadvies

“Het implementatieadvies heeft best wat vragen opgeroepen bij de verpleegkundige beroepsgroep”, zegt Martens. “Maar in de samenwerking met Amsterdam UMC zien we dat verpleegkundigen graag met ons mee willen denken. Als ze ergens tegenaan lopen, nemen ze contact op. dan gaan we samen om tafel zitten om oplossingen te bedenken. Zo kunnen we van elkaar profiteren en komen we stapje voor stapje verder.”

Bekijk dit artikel en meer op dutchhealthhub.nl

Gerelateerde artikelen