Autisme-app EMOGY helpt behandeltraject bekorten

Deel

Gekopieerd

Hoe mensen met autisme grip geven op hun emotie en energie? Met deze vraag voor ogen ontwikkelden NICE Software samen met Autismepunt de app EMOGY. De eerste ervaringen zijn positief. Extern onderzoek moet de werking wetenschappelijk onderbouwen en aangeven hoe de app nog beter kan worden.

Door Eveline van Herwaarden

Twee jaar geleden ontwikkelde NICE samen met zorgaanbieder Autismepunt EMOGY. EMOGY bestaat uit een app, waarin cliënten hun energie- en stemmingsniveau registreren, en een dynamische backoffice voor hun zorgbegeleider. Als onderdeel van het behandelplan helpt het mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) meer grip te krijgen op hun emotie en energie, om zo meer zelfredzaam te worden.

Persoonlijke situatie

EMOGY is een flexibel systeem. Cliënt en zorgbegeleider stemmen het gebruik samen af op de persoonlijke situatie van de cliënt. In de app geven cliënten scores met betrekking tot hun stemming en energieniveau. Heel simpel met een kleur, een getal of een smiley. Optioneel vullen zij nog locatie, omstandigheden en andere opmerkingen in. Dat geeft de zorgbegeleider, die in het backoffice gedeelte een rapportage ziet, meer inzicht in de context.

Adviesfunctie

Belangrijk onderdeel van EMOGY is de adviesfunctie. Jolanda Gubbels, implementatieconsultant bij NICE: “De zorgbegeleider kent zijn cliënt en heeft voor elke score een persoonlijk advies in de app opgesteld. Als een cliënt zich bij een rode score bijvoorbeeld erg onrustig voelt, kan het advies zijn ‘luister naar muziek’ of ‘neem een kop thee en ga even rustig zitten’. Groot voordeel is natuurlijk dat zo’n advies overal en op elk moment beschikbaar is.”

Meer inzicht

Op deze manier helpt EMOGY mensen om hun autisme beter te begrijpen en zelfredzamer te worden. Zij geven in de app aan of het advies hen heeft geholpen. Dat helpt zorgbegeleiders om hun adviezen nog beter op de cliënt af te stemmen. Zij zien ook trendlijnen van de scores, die inzicht bieden in de voortgang die iemand maakt.

Gubbels: “EMOGY hebben we samen met Autismepunt ontwikkeld en dat is ook hoe zij het inzetten: als ondersteunend instrument binnen de behandeling. Dankzij de registraties in de app kunnen zij hun cliënt beter begeleiden.”

Onderzoek doen

Het systeem wordt inmiddels binnen meerdere GGZ-organisaties gebruikt en de ervaringen zijn positief. NICE gelooft sterk in de meerwaarde in zorgtrajecten. “Maar om ‘wij van WC-eend’ te voorkomen, moeten we die meerwaarde onafhankelijk kunnen aantonen en met cijfers onderbouwen”, zegt Gubbels. “Bijvoorbeeld om zorgverzekeraars over de streep te trekken. We wilden ook weten hoe de app nog verder verbeterd kan worden. We vonden extern onderzoek daarom nodig.”

Micaela Teran Ferrel, master student Digital Technology Engineering aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven, voert de studie uit. “Ik onderzoek bij Autismepunt de effecten van EMOGY en welke technische verbeteringen kunnen bijdragen aan nog hogere acceptatie. Ik ben zelf erg enthousiast over dit soort user centred technology. Je ontwikkelt technologische innovatie samen met de gebruikers en kijkt wat voor hen echt meerwaarde heeft.”

Verbeterpunten

Volgens Teran Ferrel gebruiken cliënten de adviesfunctie graag. Als verbeterpunt geven zij aan dat ze nog meer informatie over hun voortgang in de app willen zien. Grafieken zoals die ook in de backoffice staan bijvoorbeeld. “We weten dat mensen met autisme leergierig zijn als het gaat om autisme en zichzelf, dus dat verbaasde me niet.”

Een andere wens, die vanuit de zorgbegeleiders naar voren kwam, is het automatisch meewegen van geregistreerde ‘omstandigheden’ en ‘locatie’ in het advies. “Dat kan wanneer je locaties classificeert”, legt de studente uit. “Wanneer er bijvoorbeeld vaker rode scores zijn op school, of op een treinstation, kun je dat meenemen in je advies.”

Een derde wens van de gebruikers is dat EMOGY meer inzicht biedt in de mate waarin de scores aansluiten bij de behandeldoelen.

Korter behandeltraject

Dankzij de registraties in de app, leren zorgverleners de cliënt sneller kennen en kunnen zij hen beter en tijdiger adviseren. Om feedback te geven op een situatie hoeven zij niet altijd op een geplande afspraak te wachten. “Cliënten krijgen zelf ook meer inzicht, bijvoorbeeld welke situaties hun emoties triggeren”, zegt Gubbels. “Ons doel is hun zelfredzaamheid te verhogen. In theorie leidt dat tot minder ongeplande zorg, een korter behandeltraject en reductie van wachttijden. Dat hopen we met de uitkomsten van Micaela’s onderzoek te onderbouwen.”

Teran Ferrel vergelijkt in haar studie groepen die EMOGY gebruiken met groepen die het niet gebruiken. “Ik kijk naar verschillende KPI’s. Naast behandelduur zijn dat bijvoorbeeld het aantal problemen dat tijdens een sessie behandeld is of het aantal emotionele triggers in een bepaalde periode.”

Inzet van AI

De masterstudent onderzoekt tevens hoe AI-algoritmen ingezet kunnen worden om nog beter ondersteunend advies te geven. “Er zijn vanuit Autismepunt data beschikbaar van de afgelopen twee jaar, maar dat is niet voldoende. Daarom zoek ik ook andere datasets waarmee we het AI-algoritme kunnen trainen. Ik ben hoopvol, want er worden steeds meer data verzameld op het terrein van mentale gezondheid.”

Bredere toepassing

Beiden zien voor EMOGY bredere toepassingen voor zich. Bijvoorbeeld bij mensen met een depressie of burn-out. Ook voor deze groepen zou het systeem kunnen zorgen voor betere bewustwording van energie- en stemmingsniveaus en zelfredzaamheid kunnen bevorderen. Gubbels: “Met alle wachtlijsten in de GGZ is ook dat het onderzoeken waard.”

Bekijk dit artikel en meer op dutchhealthhub.nl

Gerelateerde artikelen