Whitepaper samenvatting

Eindevaluatie pilot thuismonitoring Diabetes Mellitus Maasstad ziekenhuis

Eindevaluatie pilot thuismonitoring Diabetes Mellitus Maasstad ziekenhuis

 Met het opleveren van onderhavig rapport is aan alle acceptatie criteria voldaan.  Patiënten geven aan dat ze minder worden belast met hun ziekte;   In de enquête is vraag 6 opgenomen om antwoord te geven op het bovenstaande acceptatiecriterium. Hieruit kwam naar voren dat het overgrote deel van de respondenten vindt dat de geautomatiseerde gegevensoverdracht een positief effect heeft op hun eigen zorgbeleving. Een zeer positief resultaat.  De automatische datatransmissie functioneert en is veilig;  De automatisering van de datatransmissie is geautomatiseerd waardoor afstand monitoring mogelijk is gemaakt en de begeleiding door de zorgprofessional kan worden ingevuld. Samen met de zorgprofessional hebben we de technologie in het zorgproces geïncorporeerd en zo de basis gelegd voor een goede inrichting van het proces waardoor afstand monitoring mogelijk is. De automatische datatransmissie functioneert en is veilig. Echter geven de respondenten aan wisselend vertrouwen in de apparatuur, veiligheid en datatransmissie/gegevens te hebben. In het mogelijke vervolg traject is de patiënten beleving op het gebied van veiligheid van de technologie een punt van aandacht en wordt daarom meegenomen als aanbeveling om onderzoek naar te doen.   Overige conclusies   Uit de enquête:  Het gebruikersgemak neemt overwegend toe. De invloed op het eigen zorgproces neemt toe of blijft gelijk. De therapietrouwheid neemt toe of blijft gelijk.  De endocrinoloog en diabetesverpleegkundige zijn enthousiast en geven de potentie aan van monitoring op afstand: Kan leiden tot verbetering van HbA1c. Kan leiden tot voorkomen van opnames door betere sturing in polikliniek.  Kan leiden tot minder herhaalbezoeken bij de diabetesverpleegkundigen.

Wanneer je dit whitepaper downloadt ga je ermee akkoord dat je door de leverancier benaderd kan worden.
FacebookTwitterLinkedinMailPrint
Kenmerken:
Publicatie datum: 11-09-2018
Bestandstype: pdf
Document: Reference Case
Taal: NL
Gepubliceerd door: F. Baartmans

Lees ook

ICT vacatures in de zorg
 
Hoofdmediapartner
Mediapartners