Seminar
di 17 april | 13:00 - 13:45
Theater 08

Bewust bekwaam handelen en implementeren volgens NEN7510

Security is meer dan ICT. Het implementeren van normen en passende maatregelen is vooral een menselijke kwestie. Bewust en bekwaam handelen in een 24/7 omgeving heeft raakvlak met de vele interne afdelingen. Dennis Verschuuren, Operational Security Officer bij het Maasstad Ziekenhuis toont voorbeelden vanuit de praktijk rondom implementatie van NEN7510 maatregelen en de onderlinge samenwerking tussen deze diensten.

Veiligheid & Privacy
Bedrijfsvoering & IT
Spreker
Dennis Verschuuren, Operational Security Officer en Maurice Patings, Hoofd Beveiliging, Maasstad Zie

Meer informatie volgt.

Hoofdmediapartner
Mediapartners