Seminar
do 9 april | 13:00 - 13:45
Theater 8: Innovatie Theater

Future Health DESIGN - Hoe kan de industrie samen met kennisinstellingen en publieke organisaties samenwerken aan gepersonaliseerde gezondheidzorg?

Zorg van de toekomst is integrale zorg en welzijn, met aandacht voor de mens als geheel (positieve gezondheid). Om dat te ondersteunen, wordt zorg digitaal tenzij fysiek noodzakelijk. Digitalisering in de gezondheidszorg kent vele uitdagingen zoals het aantoonbaar effectief en eenvoudig uitwisselen van data, met behoud van veiligheid en de regie bij de burgers.
Er zijn veel programma's om connectiviteit te stimuleren, maar gedrag en acceptatie door mensen inclusief de professionals valt moeilijk af te dwingen. Hoe kan de industrie samen met kennis instellingen en publieke organisaties samenwerken aan gepersonaliseerde gezondheidszorg. Dit zijn vragen waar we in de presentatie antwoorden op willen geven.
Spreker
Jelle van der Weijde
Director Health bij Economic Board Utrecht
Jelle van der Weijde is werkzaam bij de Economic Board Utrecht als domeinmanager Gezond, om in publiek-private samenwerking maatschappelijke vraagstukken op te pakken en daarmee economische groei te realiseren in de regio. Voorheen was hij werkzaam bij grote internationaal opererende bedrijven op het gebied van gezondheidszorg, zoals Philips Healthcare en Tunstall. Van der Weijde is van oorsprong een gespecialiseerde verpleegkundige met veel ervaring in ziekenhuizen en heeft een mastertitel op het gebied van Innovatie en Management. Binnen de Health Hub Utrecht is hij actief betrokken om in Utrecht te werken aan transformatie op gebied van preventie, digitalisering en arbeidsmarkt.
Hoofdmediapartner
Mediapartners