Seminar
wo 13 maart | 13:00 - 13:30
Theater 7

Wat je kunt leren van afwijkende werkprocessen (en waarom verbieden niet per definitie nodig is)

Nergens wordt er zoveel gebruik gemaakt van 'olifantenpaadjes' als in de zorg. Met olifantenpaadjes bedoelen we gebruikers van zorginformatiesystemen die afwijken van de voorgeschreven werkwijzen. Olifanten zullen namelijk altijd het kortste of meest logische pad kiezen. Hetzelfde geldt voor zorgverleners en andere eindgebruikers van IT: is iets in hun ogen niet handig, niet snel genoeg of niet praktisch? Dan zullen zij een alternatieve route vinden. In deze presentatie bespreekt promotieonderzoeker Iris verschillende olifantenpaadjes en het potentieel van deze bevindingen om werkprocessen te verbeteren. Daarnaast besteedt ze aandacht aan het gebruik van process mining om olifantenpaadjes boven tafel te krijgen.
Data driven healthcare
Bedrijfsvoering & IT
Spreker
Iris Beerepoot
PhD-onderzoeker, Universiteit van Utrecht/ICTZ
Iris Beerepoot is in september 2017 gestart met een promotieonderzoek over het gebruik van zorginformatiesystemen in Nederlandse zorginstellingen. Zij doet dit als fulltime onderzoeker bij ICTZ en gastonderzoeker bij de Universiteit Utrecht. Een belangrijk onderdeel in haar onderzoek is het vinden van knelpunten die zorgverleners ervaren in hun gebruik van de informatiesystemen en het in kaart brengen van deze knelpunten met behulp van process mining, met als doel verbeteringen te bewerkstelligen. Haar achtergrond is Informatiekunde en Business Process Management.
Hoofdmediapartner
Mediapartners