Seminar
di 7 april | 12:00 - 12:45
Theater 5: Innovatie arena

Regiosamenwerking en platformen: hoe wat en waar. Hoe laten we ook deze IT voor jullie werken?

Na een jaar van onderzoek, overleg en de eerste meerjarenafspraken tussen organisaties en zorgverzekeraars, moet 2020 het jaar worden waarin de zorg de (digitale) transformatie van de zorg écht gaat starten. Wat afgesproken is in de hoofdlijnenakkoorden moet nu echt richting uitvoering in de praktijk. Dat betekent organisatorisch een hele klus met nieuwe vormen van zorg verlenen, telemonitoring, connected care. Maar ook op een andere manier samen werken aan integrale zorg met je collega's in de regio voor de gezamenlijke cliënten. Hoe doe je dit, en hoe kan een platform daarin helpen? Hoor het bij deze presentatie.
Spreker
Rutger Leer & Marco Zoetekouw
Principal adviseur & Partner bij M&I/Partners
Rutger Leer, Principal adviseur bij M&I/Partners:
Ik ben een innovatieve veranderaar, ik werk graag samen om veranderingen door te voeren. Mijn creatieve manier van werken maakt dat projecten vaak een innovatief karakter hebben, van aanpak tot inhoudelijke opdracht. Ik werk graag toe naar duurzame en significante verandering van processen. Ik ken de zorg goed en gebruik deze kennis om processen echt beter te maken Ik doe graag projecten op het snijvlak van de patiënten en artsen op het randje van de comfort zone.

Marco Zoetekauw, Partner bij M&I/Partners:
Ik heb als technisch bedrijfskundige en als IT-auditor kennis opgedaan over de wijze, waarop IT ingezet kan worden om bedrijfsdoelen te halen. In mijn werkzaam leven als IT-auditor, IT-adviseur, IT-manager en als directeur van een IT leverancier heb ik altijd ernaar gestreefd om met IT het primair proces te verbeteren. Op die manier werkt IT voor jou in plaats van dat jij voor IT werkt!

Bij M&I/Partners zet ik deze kennis en ervaring in om zorgorganisaties te ondersteunen IT te laten werken. Daarbij heb ik mij specifiek gericht op alle vormen van ondersteuning van samenwerkingsverbanden. Samenwerking tussen patiënten en zorginstellingen, tussen zorginstellingen onderling, maar ook tussen zorginstellingen, patiënten en organisaties, die we in Nederland een taak hebben gegeven in ons zorgstelsel.

Steeds weer is mijn inspanning erop gericht om dingen te laten werken. De vorm waarin en de wijze waarop is daarbij belangrijk, maar altijd ondergeschikt!
Ik ben de afgelopen 1,5 jaar met name bezig om de veelheid van samenwerkingsverbanden en de wijze, waarop zorginstellingen dit in hun systemen moeten verwerken te ordenen en adviseer daar onze klanten over. Ook hierbij streven we naar "solutions for business".
Hoofdmediapartner
Mediapartners