Seminar
do 14 maart | 15:00 - 15:45
Theater 3

Hoe werkt Nictiz samen met Babyconnect.

De regie brief van Bruno Bruins vermeldt acute verloskunde als een belangrijke prioriteit. Het programma Babyconnect van VWS is daar direct mee verbonden. In dit ambitieuze programma moeten zorgverleners in de geboortezorg een boost krijgen om in 3 jaar tijd het toonbeeld te zijn voor IT in de gezondheidszorg. Niet alleen moeten zij naadloos onderling kunnen communiceren, maar ook de screening naar RIVM, de kwaliteitsregistraties van Perined, outcome measures voor ICHOM en ook de afsprakenstelsel voor geboortezorg in Medmij verzorgen.
Veel van de instrumenten en standaarden leunen op producten en diensten van Nictiz. In deze presentatie wordt uitgelegd hoe de geboortezorg in Nederland is georganiseerd, hoe het 5 lagen model van Nictiz functioneert, hoe de informatiestandaard van geboortezorg ontwikkeld en beheerd wordt en welke expertise Nictiz daarbij levert. De samenhang tussen de informatiestandaard PWD en de ZIB's en het gebruik van de terminologiestelsels van SNOMED komen hierbij aan de orde.
De presentatie gaat ook in op de uitvoering van Babyconnect en welk aandeel Nictiz daarbij heeft. Indien u meer wilt weten over de geboortezorg dan is deze presentatie een goed uitgangspunt.
Connected & Digital health
Veiligheid & Privacy
Bedrijfsvoering & IT
Spreker
Michael Tan
productmanager bij Nictiz
Als product manager bij Nictiz is Michael verantwoordelijk voor de informatiestandaarden voor het medicatieproces, geboortezorg en jeugdgezondheidszorg. De focus van de informatiestandaarden ligt niet alleen op het versoepelen van werkstromen, maar vooral op het verbeteren van patiënt-veiligheid. De productmanager overlegt met koepelorganisaties, gebruikersverenigingen en IT leveranciers als belanghebbenden en stuurt het architectenteam aan. De productmanager publiceert jaarlijks de nationale informatiestandaarden. Michael Tan is oa co-chair van Patient Care Workgroup HL7 International, co-chair van IHE pharmacy International en werkgroeplid van HL7 Nederland.
Hoofdmediapartner
Mediapartners