Seminar
do 14 maart | 10:00 - 10:45
Theater 3

De digitale snelweg als opmaat voor Zorgbrein Met behulp van AI en wearables clientgegevens tonen in door de zorg te gebruiken dashboards

RSZK heeft in haar meerjarenbeleidsplan 2017-2020 "Thuis kan Overal" aangegeven ze innovatief en vernieuwend wil zijn in de ouderenzorg.
Door een programma van meerdere projecten wordt in 2018 tot en met 2020 met de twee projecten digizorg en digitale communicatie invulling gegeven aan deze visie.
Ik geef uitleg over het project digitale snelweg, het vervangen van de verouderde domotica en telefooncentrales, de integrale benadering ondersteund met business cases waarbij de kosten in 2020 niet hoger zijn dan voor 2017.
Alle medewerkers werken met mobiele devices, en domotica is geïntegreerd in het zorgproces.
De cliënt kan ook interactief gebruik maken van de digitale snelweg.
Connected & Digital health
Sociale innovatie
Bedrijfsvoering & IT
Spreker
Jaap Veerhoek MIM
adviseur raad van bestuur bij RSZK Zorgprofessionals
30 jaar manager, 22 jaar in de zorg, financieel opgeleid, werkzaam op het snijvlak van Finance en ICT. Master in Informatiemanagement.
Altijd bezig met innovaties en combineren van bestaande oplossingen wat vernieuwend wordt.
Ervaring met ICT-veranderprojecten,
* Thuiszorg (2003 mobiele registratie, vernieuwend toegepast met smartphones, dagelijks bijgewerkte MI, verlaging werkdruk, verhoging productie/omzet).
* Gehandicaptenzorg (2006 cloudbased werken met zorgapplicaties en in 2008 database opgezet met beeld en geluidsopnames digitaal beschikbaar voor onderzoek).
* GGZ (2011 volledige vernieuwing ICT-infrastructuur en zorgapplicaties omgezet in prijs per gebruiker per maand, flexibele ICT-kosten)
Ouderenzorg (2015 - heden volledig cloudgebaseerd oplossing inclusief domotica en inzet van AI en wearables)
Hoofdmediapartner
Mediapartners