Nieuws
30 juni 2020

CIO Platform wil af van reiskostenvergoeding

Het CIO Platform Nederland wil dat het werken op afstand de nieuwe norm wordt waar dat kan. Gepleit wordt voor stimulering van het thuiswerken. Opgeroepen wordt de reiskostenvergoeding (deels) te vervangen door een mooie vergoeding voor thuiswerken.

Het CIO Platform waarvan ruim 125 bedrijven met hun chief information officers (cio’s) en chief digital officers (cdo’s) lid zijn, roept politici, bestuurders en beleidsmakers op om het werken met digitale technologie te blijven omarmen. Volgens het platform zijn in vele sectoren flinke positieve effecten zichtbaar. Veel veranderingen die werden geboren uit noodzaak, blijken goed uit te pakken op zaken als efficiëntie, productiviteit, economische ontwikkeling en milieu.  

Arthur Govaert, voorzitter van het CIO Platform, hoopt niet dat met het loslaten van de strengste maatregelen deze verworvenheden uit het zicht raken. Het zou volgens hem verkeerd zijn als we helemaal teruggaan naar ‘hoe het vroeger was’. Volgens het platform is de neiging daartoe soms groot, mede vanwege regelgeving, verrekenings- en bekostigingsstructuren of uit gewoonte.

Ronald Verbeek, directeur van het CIO Platform Nederland, noemt als voorbeeld naast de reiskostenvergoeding ook de vergoedingen die artsen krijgen voor consulten en behandelingen.  Belangrijk is dat virtuele consulten op dezelfde manier worden vergoed als fysieke consulten. Verbeek: 'Toch zijn er zorgverleners die een fysiek consult blijven promoten of een optie voor een virtueel consult niet willen aanbieden aan patiënten.'

Verbeek: 'Meer in het algemeen geldt dat we allerlei structuren hebben ingericht die aansluiten bij hoe we vroeger zaken deden of omgingen met kosten en verrekeningen. Die structuren passen niet altijd meer op hoe we dat nu zijn gaan doen en kunnen gaan doen.' Daarom roept CIO Platform Nederland op nu stappen te zetten.

Lees verder >>

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

ICT vacatures in de zorg
 
Hoofdmediapartner
Mediapartners