Nieuws
05 april 2019

Internet of Medical Things

Met de kansen die internet of things (IoT) voor de gezondheidszorg biedt, nemen ook de experimenten met slimme technologie toe. In 2020 zal de wereldwijde markt van IoMT (internet of medical things) 136,8 miljard bedragen. Welke verbeteringen voor de medische wereld brengt deze ontwikkeling met zich mee? Computable-expert Dingeman Leijdens, ceo van TJIP, benoemt vijf toepassingen.

1 Patiëntenidentificatie 
Eén van de beste businesscases rond IoMT en gezondheidszorg is PPI (positieve patiënt identificatie).
Sensoren identificeren patiënten, waarna het verloop van een behandeling wordt bijgehouden en gemonitord. Hierdoor neemt de foutmarge af en ontstaat er een vloeiende workflow. Het aantal gemaakte fouten bij bloedtransfusies is in testomgevingen met IoMT met de helft verminderd. 

2. Monitoring op afstand 

IoMT is ook in te zetten om patiënten op afstand in de gaten te houden. Door middel van draadloze
apparaten en mobiele apps begeleidt de dokter de patiënt op afstand en grijpt hij in wanneer
nodig. Patiënten kunnen hierdoor eerder naar huis of juist langer thuis wonen. Het ziekenhuis bespaart geld en de patiënt herstelt in een vertrouwde omgeving.

3. Voorraadbeheer  
Een andere besparende businesscase is te maken rond voorraadbeheer. Apparaten en  verpleegmiddelen in een ziekenhuis zijn kostbaar. IoMT maakt het mogelijk om zonder moeite de
voorraad medische middelen en apparaten bij te houden. Elk apparaat is uitgerust met bluetooth,
wifi of een rfid-chip. Zorgprofessionals maken contact met het apparaat in kwestie en vragen zo
informatie op. Op deze manier is de voorraad altijd up-to-date en traceerbaar, en vindt er een efficiënte
omgang met spullen plaats.

4. Bezoekerservaring
IoMT-technologie draagt door extra dienstverlening en informatievoorziening ook bij aan het
verbeteren van de ervaring van zowel de patiënt als de bezoeker. De technologie helpt de bezoeker
om door het ziekenhuis te navigeren. Of denk aan iets eenvoudigs als een applicatie die ziekenhuisbezoekers realtime informeert over wachttijden.

5. Voorspellende waarde
Nog een interessante businesscase zit ‘m in het voorspellen van trends en tendensen door analyse
van door IoMT-verzamelde data. Denk aan opvallend kwistig gebruik van bepaalde zorgmiddelen. 
Ook zijn er op basis van data nieuwe toepassingen te bedenken die de kwaliteit van de zorg weer kunnen verbeteren.

Lees verder >>

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

ICT vacatures in de zorg
 
Hoofdmediapartner
Mediapartners