Nieuws
01 november 2018

Zinvol digitaal communiceren met cliënt? Dit is wat je moet doen!

Deze bijdrage is van een externe partij. De redactie is niet verantwoordelijk voor de geboden informatie.

De stempel zit erop: de VIPP GGZ regeling is gepubliceerd in de Staatscourant. En nu? Wat betekent dit voor ggz-instellingen op korte en lange termijn? Wat zijn de pro’s en contra’s? En welke impact heeft dit op de IT-strategie en de behoefte aan slimme software?
VIPP gaat o.a. over het verbeteren van gegevensuitwisseling, en het beschikbaar stellen van het zorgdossier aan de cliënt. Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling, moeten instellingen zich in eerste instantie aanmelden voor de nulmeting. Dit kan per 1 november aanstaande. In deze nulmeting, die via GGZ Nederland aan ggz-instellingen ter beschikking wordt gesteld, wordt o.a. vastgesteld wat de huidige staat van gegevensontsluiting is. Aan de hand van dit vertrekpunt wordt bepaald voor welke subsidie de aanvrager in aanmerking komt en van welke modules zij gebruik mogen maken.

Het VIPP GGZ programma bevat drie hoofdonderdelen met elk 2 modules:
• Onderdeel A: cliënt en verbeterde informatie-uitwisseling (module a1 en b1)
• Onderdeel B: medicatie-informatie (module b1 en b2)
• Onderdeel C: beter gebruik van e-health (module c1 en c2)

Onderdeel van de regeling is het beschikbaar stellen van de medische gegevens aan de cliënt in eigen Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). De zorgaanbieder dient, naast de registratie in de eigen ICT-systemen, de dossiergegevens straks dus ook in de PGO’s van de cliënt aan te bieden. Instellingen hebben daarbij tevens de optie om cliënten aanvullende diensten aan te bieden via een patiëntenportaal van de instelling zelf. Ook daarin kan de cliënt zijn of haar medisch dossier inzien. Het portaal is daarbij het service-verlengstuk vanuit de instelling en wordt op dit moment in de ziekenhuismarkt volop ingezet. De eerder gepubliceerde VIPP-regeling voor ziekenhuizen liet namelijk ruimte voor de keuze tussen of een beveiligd patiëntenportaal, of een link naar een PGO.

Vooruitlopend op de ambities van het ministerie van Volksgezondheid, om te komen tot een betere- informatie-uitwisseling in de ggz, is binnen GGZ Oost Brabant een pilot van start gegaan met een eigen digitaal cliëntenportaal. Een eerste groep cliënten heeft daarbij toegang gekregen tot MijnGGZOostBrabant. Cliënten kunnen o.a. informatie nalezen, berichten sturen naar hun behandelaren en werken met online behandelmodules. GGZ Oost Brabant werkt voor dit portaal samen met EPD-leverancier NEXUS Nederland en ICT-bedrijf Turn2Media.

Vivianne Viguurs, manager communicatie GGZ Oost Brabant: “De betrokkenheid bij de ontwikkeling en implementatie van onze cliëntenportal is groot. Bij de lancering ervan werd dit mooi zichtbaar: van cliënt tot behandelaar, en van bestuurder tot softwareleverancier. Iedereen was vertegenwoordigd. Dit is hoe we dat samen doen bij GGZ Oost Brabant. En dat blijkt de sleutel tot ’n succesvolle ontwikkeling van een portaal die echt beantwoordt aan de vraag. Diegenen die bij de start van het project het meest kritisch waren, doen nu als koploper vol enthousiasme mee in de pilot.”

Om gezamenlijk met ggz-instellingen, de betrokken beleidsmakers en ervaringsdeskundigen over VIPP GGZ te kunnen sparren, organiseert NEXUS vandaag, op 1 november een speciale kennisbijeenkomst met sprekers als GGZ Nederland, MedMij en Nictiz.

Martin Koch, NEXUS: “Het is een complex onderwerp dat zowel organisaties als mensen raakt. Welke waarde voegt het toe in het bestaan van cliënten en waar staat uw organisatie t.o.v. overige ggz-instellingen. Graag spreken we samen met instellingen en beleidsmakers over de impact van dit programma en we vinden het belangrijk om deze eerste stap te zetten”.
Het totaal aantal aanvragen voor deelname aan de VIPP GGZ regeling is per instelling gelimiteerd tot drie modules uit de onderdelen A, B en C. Een instelling komt alleen in aanmerking voor subsidie indien voor tenminste module A1 of module A2 wordt gekozen en ook daadwerkelijk wordt behaald. Dit wordt gedaan aan het einde van de looptijd door een onafhankelijke IT-auditor.

De officiële kick-off van VIPP GGZ vindt plaats op 12 december 2018.
FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

ICT vacatures in de zorg
 
Hoofdmediapartner
Mediapartners