Nieuws
02 juli 2018

Kabinet steekt 133 miljoen in ict huisartspraktijk

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt 133 miljoen euro beschikbaar voor het versterken van de ict in de huisartspraktijk, de digitale uitwisseling met patiënten en de uitvoering van de nationale onderzoeksagenda huisartsengeneeskunde. Het budget komt bovenop een bedrag van 471 miljoen euro dat de komende vier jaar beschikbaar wordt gesteld voor het versterken van de huisartsenzorg. Minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport en partijen uit de huisartszorg hebben hierover een onderhandelingsakkoord bereikt.

Met de investering van 471 mijoen euro wordt onder meer de ict-infrastructuur onder handen genomen en kan er meer gebruik worden gemaakt van het zogenoemde e-health, digitale toepassingen in de zorg waar patiënten en artsen via de computer uitslagen communiceren, informatie uitwisselen en diagnoses stellen.

Ook zorgt de financiële impuls voor meer tijd met de patiënt, meer zorg in de avond-, nacht- en weekenduren, het versterken van de organisatiegraad van de eerste lijn en uitbreiding van de zorg voor kwetsbare groepen.

Lees verder >>

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

ICT vacatures in de zorg
 
Hoofdmediapartner
Mediapartners