Nieuws
30 januari 2017

Koraal Groep kiest ECD van Unit4

Koraal Groep start in 2017 met de implementatie van Cura, het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) van Unit4. Dit stelt de stichting in staat om op een nieuwe wijze zorg te verlenen. Cliënten en verwanten worden hierbij eigenaar van hun eigen dossier.

Koraal Groep kiest voor Cura, het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) van Unit4. Dit stelt de Koraal Groep, het overkoepelende orgaan voor meer dan tien stichtingen in Brabant en Limburg, naar eigen zeggen in staat om op een nieuwe wijze zorg te verlenen. Cliënten en verwanten worden hierbij eigenaar van hun eigen dossier. De implementatie van het pakket start in 2017 en wordt naar verwachting in 2018 afgerond.

Bij Koraal Groep werken ongeveer drieduizend medewerkers. Zij bieden advies en ondersteuning aan mensen met een ernstige lichamelijke, verstandelijke en/of psychosociale beperking op het gebied van jeugdzorg, gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs en arbeidsbemiddeling. Elke stichting heeft zijn eigen karakter en specialisme, gezamenlijk bieden ze een compleet zorgaanbod. ‘Deze vorm brengt echter ook enige complexiteit met zich mee’, vertelt René Kocken van Koraal Groep. ‘Daardoor ontstond de behoefte om de verschillende processen binnen de stichtingen met elkaar op één lijn te brengen en met één digitaal dossier te werken.’

De stichting zocht een zorgsysteem dat het gezamenlijk werken makkelijker moet maken en meerwaarde biedt voor cliënten en hun familie. Bovendien moet deze toekomstbestendig zijn bij eventuele veranderingen in de wet- en regelgeving. Met name het eenvoudig delen van behandelplannen met verwanten van cliënten en andere zorgverleners én het in realtime en adequaat melden van incidenten, was een vereiste.

Zorg op maat

‘Uit onze zogenaamde fit-gap analyse bleek dat de oplossingen van Unit4 het beste aansluiten op de behoeftes van de stichting’, laat Kocken weten. ‘De oplossingen past het beste bij onze visie: één cliënt, één plan, één dossier. We zijn ervan overtuigd dat cliënten en/of verwanten eigenaar moeten worden van het dossier en niet de zorgverlener. Uiteindelijk moeten zij zelf kunnen bepalen wat ze willen delen met andere zorgverleners en welke behoeftes ze hebben. Op die manier komen we samen met de cliënt en/of diens familielid tot een nog beter behandelplan en krijgt de cliënt nog meer zorg op maat.’

‘Het bijkomende voordeel van deze manier van werken, is dat zorg efficiënter en gerichter kan worden ingezet’, vervolgt Kocken. ‘Bovendien wordt de verleende zorg nauwkeurig op een centraal punt geregistreerd. Hierdoor zijn alle betrokken partijen te allen tijde op de hoogte van de verleende zorg en kunnen behandelplannen hierop worden afgestemd en, indien nodig, bijgesteld.’

De implementatie van Unit4 Cura start in 2017 zodat alle stichtingen vanaf 2018 met de oplossing kunnen werken.

Unit4 is tijdens Zorg & ICT te vinden op stand 11.E071. Daarnaast geeft Patrick Struyk, managing partner bij Zorggroep Noorderboog, de sessie 'Klantcase Zorggroep Noorderboog: Medewerkers staan samen sterker door meer eigen regie' op 15 maart en 16 maart om 14:30 uur in Theater 2.

 

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Hoofdmediapartner
Mediapartners