Nieuws
13 oktober 2014

Gebruik E-Health neemt toe

Het gebruik van eHealth toepassingen binnen Nederland is gestegen. Dat blijkt uit de tweede eHealthmonitor van Nictiz en Nivel. Steeds meer zorgverleners zien grote voordelen met betrekking tot het inzetten van eHealth. Zo geeft het gebruik van eHealth meer mogelijkheden tot zelfmanagement , meer patiëntenveiligheid en inzicht in kwaliteit, en betere continuïteit van zorg.

Het gebruik van eHealth toepassingen binnen Nederland is gestegen. Dat blijkt uit de tweede eHealthmonitor van Nictiz en Nivel. 

Steeds meer zorgverleners zien grote voordelen met betrekking tot het inzetten van eHealth. Zo geeft het gebruik van eHealth meer mogelijkheden tot zelfmanagement , meer patiëntenveiligheid en inzicht in kwaliteit, en betere continuïteit van zorg.

Uitslagen

Uit de monitor blijkt dat 13 procent van de zorggebruikers in 2014 online bij zijn of haar huisarts een afspraak kan maken. Dit was in 2013 nog 7 procent. 30 procent geeft aan online herhaalrecepten te kunnen aanvragen in verhouding tot 21 procent vorig jaar. 98 procent van de huisartsen en 75 procent van de medisch specialisten, voorheen respectievelijk 93 procent en 66 procent, houdt voornamelijk elektronisch het patiëntendossier bij.

De meeste huisartsen, ongeveer 90 procent, wisselt elektronisch patiëntengegevens uit met ziekenhuizen, apotheken en laboratoria. Uitwisseling met GGZ, verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties is minder gebruikelijk.

Welzijn achterstand

Helaas blijft op sommige terreinen binnen de gezondheidszorg het gebruik van eHealth toepassingen achter. De cure-kant van de zorg maakt dan ook over het algemeen meer gebruik van digitale toepassingen dan de care-zijde binnen de gezondheidszorg. Ondanks positieve ervaringen en oneindige mogelijkheden blijken kosten en kennis vaak een reden voor achterstand in eHealth.

Verder onderzoek

Het eHealthmonitor is in opdracht van minister Edith Schippers van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en sport.  De minister wil ook dat Nictiz en Nivel onderzoek gaan doen naar de andere doelstellingen voor 2019. Die doelstellingen zijn:

  • 80 procent van de chronisch zieken moet directe toegang hebben tot bepaalde medische gegevens, waaronder medicatie-informatie, vitale functies en testuitslagen. Daarbij moeten zij ook de mogelijkheid hebben om deze gegevens toe te passen in mobiele apps of internetapplicaties. Van de overige Nederlanders betreft dit 40 procent.
  • 75 procent van de chronisch zieken (diabetes, COPD) en kwetsbare ouderen, die dit willen en hiertoe in staat zijn, moeten binnen 5 jaar zelfstandig metingen kunnen uitvoeren, meestal in combinatie met gegevensmonitoring op afstand door de zorgverlener.
  • Iedereen die zorg en ondersteuning thuis ontvangt moet binnen vijf jaar de mogelijkheid krijgen om, wanneer gewenst, via een beeldscherm 24 uur per dag met een zorgverlener te communiceren. Behalve beeldschermzorg kan hierbij ook domotica worden ingezet. Dit  moet er aan bijdragen dat mensen langer veilig thuis kunnen wonen.

De resultaten van dat onderzoek moeten in het voorjaar van 2015 bekend worden gemaakt.

Lees ook:

Door: Annemiek Sprado Bron: rijksoverheid.nl

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Hoofdmediapartner
Mediapartners