GDPR
25 Mei 2018 moeten alle Europese organisaties voldoen aan de General Data Protection Regulation (GDPR). Wat wordt er van een zorginstelling verwacht? Welke maatregelen moet u treffen om aan de GDRP te voldoen? Wie kan mij helpen bij de implementatie van de GDPR? Hoe denken experts over de nieuwe wetgeving? Tijdens Zorg & ICT vindt u het antwoord op al uw vragen rondom de nieuwe privacy wetgeving.
 
Bezoek seminars, exposanten en hoor van verschillende sprekers alles over deze ingrijpende nieuwe wet. Op deze pagina vindt u een overzicht van alle GDPR activiteiten tijdens Zorg & ICT 2018.

AVG/GDPR certificering? De mogelijkheden en relatie tot NEN 7510 toegelicht

di 17 april |10:00 - 10:30 | wo 18 april |10:00 - 10:30 | do 19 april |10:00 - 10:30
Hoe toont u aan dat u voldoet aan de eisen van de verordening? Hoe zorgt u als organisatie dat u passende maatregelen treft? En dat u, mocht zich onverhoopt toch een datalek voordoen, het risico's op boetes minimaliseert? Certificering op basis van de AVG is mogelijk. Certificering op basis van NEN 7510 is mogelijk. Hoe pak je dit nu praktisch aan? Wat zijn de raakvlakken tussen deze twee onderwerpen? En wat zijn de verschillen? Brand Compliance geeft antwoord op de vragen.
Lees verder >>
 
Christian Oudenbroek, Managing Partner, Brand Compliance

Patiëntgegevens anonimiseren: een praktijkcase

di 17 april |10:45 - 11:15 | wo 18 april |10:45 - 11:15 | do 19 april |10:45 - 11:15
De patiënt roept om privacy. Als ziekenhuis wilt u zelf ook geen datalek moeten melden, en daarom beveiligt u patiëntgegevens optimaal. Maar wat als deze gegevens buiten de productieomgeving komen? Bijvoorbeeld voor het testen van software of het verzorgen van trainingen? Een kopie van de database hiervoor gebruiken geldt als een potentieel datalek. Hoe lost u dit op? Hoe beschermt u de privacy van uw patiënten, ook aan de achterdeur? In deze sessie gaan we hier op in en laten we u een praktijkcase zien waarin data uit Chipsoft HiX worden geanonimiseerd.
Lees verder >>
 
Eric Hoefman, Managing Partner, EntrD

AVG en meer. . . .

di 17 april |15:00 - 15:45 | wo 18 april |14:00 - 14:45
Voldoen aan de AVG en de zorg voor informatieveiligheid. Begin met het 10-stappenplan voorbereiding nieuwe privacywet van de AP. Schenk naast privacy ook aandacht aan beschikbaarheids- en integriteitsaspecten van de informatievoorziening en ga uit van de veldnorm NEN 7510 om informatieveiligheid op orde te krijgen.

Medewerkers uit de zorg vertellen over hun ervaring met het voldoen aan de AVG en het op orde krijgen van informatieveiligheid; onder anderen door gebruik te maken van het BasisBeveiligingsModel Care - waar te beginnen, hoever moet je gaan? Ook de e-learningcursus 'Veilig omgaan met vertrouwelijke informatie', bedoeld om de bewustwording bij alle medewerkers op gang te brengen, komt aan de orde..
Lees verder >>
 
Benny Langenkamp, de Local Security Officer van De Trans

Meer sessies over Privacy & GDPR

Een Privacy Office: hoe pak je dat aan? | di 17 april | wo 18 april | do 19 april | 11:30 - 12:00
Hoofdmediapartner
Mediapartners