Segmenten op Zorg & ICT 2022

Het aanbod van deelnemers aan Zorg & ICT wordt ingedeeld in vijf segmenten:

  • Connected & Digital health
  • Data driven healthcare
  • Sociale innovatie
  • Veiligheid & Privacy
  • Bedrijfsvoering & IT

Connected & Digital Health

Het gaat erom met ICT- professionals en informatie aan elkaar te verbinden om zo een compleet beeld te krijgen van de gezondheid van een patiënt. Onder Connected & Digital Health verstaan we niet alleen de mogelijkheden van bijvoorbeeld robotica of smart homes, maar vooral ook de gevolgen daarvan voor de ICT-infrastructuur.

Data Driven Healthcare

Datagedreven zorg staat of valt met de juiste opslag van data. Een goed gestructureerde database verbetert zorgt, voorkomt medische fouten en reduceert kosten.

Sociale Innovatie

Bij sociale innovatie gaat het om de mens centraal stellen en hen betrekken bij de behandeling. Dit maakt een patiënt tot partner. Innovatieve zorgprofessionals luisteren naar een patiënt en zijn bereid zich om te scholen en hun bestaande werkwijze en processen aan te passen. ‘Goede zorg maak je samen’, geldt als uitgangspunt voor innovatie in de zorg.

Veiligheid & Privacy

Technologie als patiënten informatiesystemen, wearables, en zorg-op-afstand verbeteren de kwaliteit van zorg maar maakt deze ook kwetsbaar. Hoe beschermt u uw organisatie zonder de gebruikers te belasten met onwerkbare procedures? Hoe borgt u veiligheid en privacy en hoe reduceert u de risico’s rondom beschikbaarheid, integriteit en betrouwbaarheid van informatie?

Bedrijfsvoering & IT

Digitalisering biedt de mogelijkheid om kwalitatief hoogwaardige zorg te bieden en tegelijkertijd kosten te reduceren. Kostenreductie komt echter niet alleen vanuit de zorgprocessen. Ook het automatiseren van ondersteunende diensten als HR, Inkoop, Logistiek, ICT en de Financiële Administratie kan hier aan bijdragen.