Artifical intelligence (AI)

Artificial intelligence kan de druk op het zorgstelsel enorm verlichten. Dankzij baanbrekende nieuwe inzichten zijn ziektes eerder op te sporen en te behandelen.  Maar voorlopig hebben we de grootste moeite om voldoende data te ontsluiten. Over financiering en regeldruk nog maar te zwijgen.

Health IoT

Apparaten die onze lichaamsfuncties registreren en via internet delen zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Dit Internet of Things (IoT) biedt de zorg ongekende mogelijkheden. Maar wie is verantwoordelijk voor de veiligheid en betrouwbaarheid van al die slimme apparaten? Wat gebeurt er met alle data die ze ophalen?

Cybersecurity

De vraag is niet óf een zorgorganisatie met cybercrime te maken krijgt, maar wanneer. Voeg daarbij de duizenden datalekken die maandelijks optreden en het is duidelijk hoe belangrijk cybersecurity is. Wat te doen om digitale weerbaarheid te vergoten en patiëntdata te beschermen?

Virtuele zorg

Extended Reality (ER) maakt de zorg efficiënter en veiliger. Dat is althans de belofte uit de virtuele wereld. Wat is er nodig om de belofte van Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) en Mixed Reality (MR) in te lossen? En waar verandert virtuele verrijking in verschraling van de zorg?

Databeschikbaarheid

Hoe kan de zorg de hobbels naar effectieve digitale gegevensuitwisseling nemen? Wat is er nodig om digitale informatie ‘vrij’ te laten stromen? Moet de overheid strakkere regie voeren? Wat is de rol van respectievelijk leveranciers, zorgaanbieders en zorgvragers?

Zorg op afstand

Steeds meer zorgverleners en patiënten maken gebruik van zorg op afstand. Maar veel zorgaanbieders worstelen met de verplaatsing. Wat levert zorg op afstand ze op? Wat moeten ze straks met al die dure vierkante meters? En de burger vraagt zich af of zorg op afstand altijd en voor iedereen geschikt is.