ORTEC B.V.
Stand: 01.C100
ORTEC is een van de grootste aanbieders van geavanceerde optimalisatie-oplossingen voor planning. ORTEC biedt zowel stand-alone, alsook maatwerk en SAP®-gecertificeerde oplossingen, ondersteund door strategische partners. ORTEC heeft meer dan 1800 klanten wereldwijd, 900 werknemers en verschillende kantoren in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Zuid-Oost Azie.

ORTEC Health
De gezondheidszorg staat onder voortdurende druk om de zorg toegankelijk te houden, de kwaliteit ervan te verhogen, de medewerkerstevredenheid te waarborgen, een werkbare praktijk te bieden voor zorgprofessionals en tegelijk de kosten laag te houden en de patiënt centraal te stellen. De digitale transformatie die in de zorg plaatsvindt biedt kansen, maar zorgt ook voor hoofdbrekens. De toegankelijkheid voor patiënten in alle fasen van het zorgtraject, de werkroosters voor zorgprofessionals, de bezetting van gedeelde resources zoals OK en radiologie, het ontsluiten van collectieve medische kennis: het gecoördineerd regelen daarvan kost nog te veel tijd en inspanning en kan beter.

ORTEC realiseert datagedreven verbeteringen in de zorg op drie gebieden:

- Personeelsplanning
- Capaciteitsmanagement
- Ondersteuning klinische besluitvorming

Personeelsplanning
Het effectief plannen van personeel en resources is een lastige opgave. Zeker in een tijd waarin er steeds hogere eisen worden gesteld aan medewerkers, waarin het moeilijker is om mensen te binden, en waarin de kosten van het optimaal inzetten van mensen en middelen terdege moeten worden meegewogen. Tegelijk is het belangrijk om de medewerkerstevredenheid zo hoog mogelijk te houden en rekening te houden met personeelstekorten. Gezien de complexiteit van de uitdagingen valt er op dit gebied nog veel winst te behalen. ORTEC Workforce Scheduling bestaat uit een reeks geavanceerde modules die u daarbij ondersteunen. Zo wordt het eenvoudiger om met minder mensen meer zorg te verlenen, kostendekkend, slagvaardig en efficiënt te opereren, en de beschikbare capaciteit optimaal af te stemmen op de zorgvraag.

Capaciteitsmanagement
Capaciteitsmanagement is een belangrijke factor in de zorglogistiek. Het aantal patiënten in een kliniek of ziekenhuis wisselt sterk, bijvoorbeeld onder invloed van seizoenskarakteristieken. Bij een griepgolf zijn er veel bedden voor ouderen nodig, een heup- of knievervangende operatie willen de meeste mensen liever niet in de zomer. Maar ook de zorginstelling zelf organiseert, onbedoeld, variatie in toegangstijd, wachtlijst en werklast. Afstemming van gedeelde resources, zoals polikliniek, radiologie, behandelkamers en kliniek is complex en wordt vaak onvoldoende gemonitord, evenals de onderlinge afhankelijkheid van die resources in het zorgtraject van een patiënt. Hoe kan de zorgverlener behandelafspraken nakomen en leveren wat de patiënt nodig heeft?

Analyse- en voorspelmodellen maken de variatie in alle stappen van het zorgtraject beter voorspelbaar, waardoor de gevraagde zorg en de inzet van zorgprofessionals beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Door logistieke prestaties te meten en analyseren kunnen toegankelijkheid, betrouwbaarheid, werkplezier en productiviteit worden verbeterd.
<br>
</br>

Ondersteuning klinische besluitvorming
Wat bij de zorgverlening voorop staat is elke patiënt de best mogelijke hulp te bieden. Machine-learning algoritmes ondersteunen die doelstelling doordat ze ondersteuning bieden bij de diagnose en de impact van een behandelplan voorspellen.
Clinical Decision Support klinkt voor sommigen als toekomstmuziek. Toch zijn er al voorbeelden uit de praktijk waarbij relevante patiëntdata efficiënt worden verwerkt en tot klinische inzichten leiden die de arts en patiënt ondersteunen bij de besluitvorming. Slim gebruik van data in een dashboard maakt het mogelijk om zorg en risicomanagement, samen met de patiënt, op maat te maken. Voor meetbaar betere patiëntenzorg worden dergelijke gepersonaliseerde zorgoplossingen ontwikkeld, in samenwerking met onderzoeksgroepen van universitaire ziekenhuizen.

Contact

Houtsingel 5
2719 EA
Zoetermeer Nederland
+31 88 6783265
TwitterLinkedIn

Whitepapers

Links

Hoofdmediapartner
Mediapartners