Medicore
Stand: 01.B038
3 Seminars
Medicore is de dynamische en snel groeiende ontwikkelaar van het complete en gebruiksvriendelijke webbased MC EPD en de wellbee zorgportalen. Onze softwareoplossingen dragen bij aan een effectieve uitwisseling van data en procesverbeteringen in instellingen, klinieken en praktijken in de geestelijke gezondheidszorg, jeugdhulp, ziekenhuiszorg, zintuiglijk gehandicaptenzorg en begeleiding. Dagelijks werken meer dan 18.000 mensen in de zorg met onze software.
Medicore heeft meer dan 15 jaar ervaring in de gezondheidszorg en heeft een gedegen kennis van de meest vooruitstrevende mogelijkheden van ICT. Inmiddels is Medicore uitgegroeid tot marktleider in EPD’s voor de planbare ziekenhuiszorg en de poliklinieke GGZ. Samen met Cure4, Vitaalpunt en Unit4 Cura maakt Medicore deel uit van Tenzinger.
Connected & Digital Health
Data Driven Healthcare

Contact

Kanaalweg 29
3526 KM
Utrecht Nederland
+31 88 6480700
TwitterLinkedIn

Seminars

How to learn machine learning?

Connected & Digital Health
Data Driven Healthcare
07-04-2020 | 10:45 -11:15Theater 2: Connected & Digital Health

How to learn machine learning?

Connected & Digital Health
Data Driven Healthcare
08-04-2020 | 10:45 -11:15Theater 2: Connected & Digital Health

How to learn machine learning?

Connected & Digital Health
Data Driven Healthcare
09-04-2020 | 10:45 -11:15Theater 2: Connected & Digital Health

Whitepapers

Producten en diensten

Wellbee zorgverlenersportaal

Medicore vindt dat zorgverleners niet gestraft moeten worden met ingewikkelde software. Zij hebben het al druk genoeg; meer verantwoording van de zorg, zelforganisatie, ambulantisering, het wegnemen van managementlagen en cliëntparticipatie. Software moet ervoor zorgen dat zorgverleners juist minder registratie- en regeldruk ervaren en weer plezier hebben in hun werk. Daarom is het wellbee zorgverlenersportaal hoe de gezondheidszorg moet zijn: vriendelijk, gemakkelijk en optimistisch.

- Je werkdag op één scherm
- Geplande en ongeplande zorg
- Signalen direct oplossen
- Taken krijgen en toewijzen
- Cliënt coachen met e-hHealth en cliëntportaal
- Uitbreiding voor teams


Wellbee Cliëntportaal

Cliënten en patiënten willen graag bijdragen om hun behandeling beter en efficiënter te maken. Wat nodig is, is een zorgverlener die de cliënt daarbij coacht. De enige manier waarop een cliënt een portaal gaat gebruiken, is als het portaal de relatie tussen zorgverlener en cliënt versterkt. In het wellbee cliëntportaal hebben cliënt en patiënt zelf inzicht in hun behandeling. Daarnaast kunnen cliënt of patiënt en zorgverlener veilig met elkaar communiceren. De zorgverlener kan taken klaarzetten en de cliënt of patiënt houdt zelf de voortgang bij en kan indien nodig contact opnemen met de zorgverlener.

- VIPP-conform inzicht in dossier
- Alle afspraken op een rij
- Actueel medicatieoverzicht
- Documenten en dossier zelf downloaden
- Contactpersonen bij elkaarWellbee e-health

De zorgverlener kan via het wellbee zorgverlenersportaal taken uitzetten naar de cliënt die deze kan oppakken in zijn wellbee e-health omgeving. De taken kunnen vragenlijsten, e-learningmodules en opdrachten bevatten. Op deze manier worden de cliënt en wettelijke vertegenwoordigers meer bij de zorgverlening betrokken, wordt shared decision making gefaciliteerd en kunnen zij bijdragen aan bepaalde stappen in het zorgproces (blended-care). De informatie die cliënt en naasten teruggeven is voor zorgverleners in het dossier inzichtelijk. Hierdoor zijn mogelijk minder fysieke contacten nodig omdat een deel van de informatie door cliënt en naasten online wordt vastgelegd en steeds zicht is op het effect van de ingezette behandeling en begeleiding. Het maakt een meer doelmatige inrichting van zorgprocessen mogelijk.

- Uitgebreide set vragenlijsten (o.a. ROM)
- Zelf vragenlijsten maken
- Berichtenbox
- E-learning modules
- CMS voor eigen e-learning modules en vragenlijsten
- Dagboeken
- BeeldbellenMC EPD

Het webbased MC EPD van Medicore biedt de ideale totaaloplossing, ook voor zorgorganisaties met meerder zorgsoorten. Iedereen in uw zorgorganisatie kan werken binnen één zorginformatiesysteem. In MC EPD staat de gebruiker centraal. U moet kunnen rekenen op een uitstekend presterend systeem. De sterke en betrouwbare prestaties van MC EPD maken efficiënt werken, communiceren en veilig informatie delen mogelijk. Medicore zorgt dat haar elektronisch patiëntendossier altijd up-to-date is en voldoet aan de Nederlandse wetten en regels.

MC EPD vermindert de registratiedruk door een aantal slimme koppelingen en oplossingen. Reeds ingevulde gegevens worden automatisch meegenomen in de verschillende schermen. Hierdoor hoeft u geen dubbel invoerwerk te doen, waardoor u meer tijd overhoudt voor de behandeling van uw cliënten en patiënten. Tevens verkleint dit de kans op registratiefouten. MC EPD biedt overzicht en is eenvoudig te bedienen. Aansprekende iconen, handige buttons, touch-screenfaciliteiten en een duidelijke typografie maken MC EPD extra aantrekkelijk. Het elektronisch patiëntendossier van Medicore betekent less is more en fun to use.

Ons webbased elektronisch patiëntendossier is geschikt voor ambulant werken, voor instellingen met meerdere locaties en in situaties waar de cliënt thuis of op een dagbesteding behandeld wordt. Medische informatie wordt in MC EPD opgeslagen in het dossier. De formulieren in het dossier brengen structuur aan in de verslaglegging. Formuliersjablonen bevatten een vaste verzameling velden die voor iedere behandeling belangrijk zijn en digitaal ingevuld dienen te worden.

Medicore gebruikers hebben een laag percentage afgekeurde facturen, doordat MC EPD goede validatieregels bevat waarmee automatisch wordt gecontroleerd of alles goed is geadministreerd. Alleen wanneer de behandeling aan alle validatieregels voldoet, zal deze kunnen worden gesloten ten behoeve van facturatie. De koppelingen met Vecozo en GBA zorgen ervoor dat het adres en de verzekering van de patiënt of cliënt correct zijn. Hierdoor is er weinig uitval en bent u verzekerd van uw inkomsten.

- Cliëntregistratie
- Planning
- Dossiervoering
- Zorgpad & behandelregie
- Opname en verblijf
- Berichten, contracten en facturatie
- Specifieke pleegzorgfunctionaliteit

Links

Hoofdmediapartner
Mediapartners