Summa Zorg
Stand: 01.FL08
De zorg is in beweging en schreeuwt om een nieuwe wending. Senioren blijven langer thuis wonen terwijl de zorg wordt wegbezuinigd. Ze hebben in 2025 gezamenlijk zo’n 14 miljoen euro te besteden aan zorgdiensten. Dit biedt grote kansen voor dienstverleners op mbo-niveau 2. Binnen de publiek-private samenwerking Samen Slim Zorgen Thuis zet Summa Zorg samen met onze partners in de Brainport-regio een toekomstgerichte opleiding op en biedt stagemogelijkheden die duurzaam aansluiten bij de arbeidsmarkt voor dienstverleners in het zorgdomein.

Toekomstgericht opleiden betekent inspelen op de nieuwe marktvraag, veranderende zorg en snelle technologische vernieuwing. Dit geldt voor nu en in de toekomst. De veranderde marktvraag vereist andere vaardigheden en nieuw onderwijs. Summa Zorg is vanuit het mbo aanjager van deze vernieuwingen en werkt hierbij samen met meer dan 50 partners. Samen spelen we in op een toenemende behoefte van burgers en mantelzorgers aan producten en diensten die langer gezond, prettig en veilig thuis blijven wonen kunnen ondersteunen en stimuleren. Met de ontwikkeling van nieuwe leermodules en methodieken met ruimte voor innovaties wordt de kennis toegankelijk gemaakt voor een grote groep studenten. De mbo-dienstverleners van het nieuwe zorgdomein gaan met nieuwe (zorg)technologie aan de slag op wijkniveau én bij de burger thuis.

Contact

Willem de Rijkelaan 3
5616 EA
Eindhoven Nederland
+31 40 2694000

Whitepapers

Producten en diensten

Samen Slim Zorgen Thuis

Samen Slim Zorgen Thuis is een project van Summa Zorg. Het doel? Toekomstperspectief voor studenten en innovatie in de zorg. Samen met meer dan 50 partners speelt Summa Zorg in op de veranderende marktvraag en het bijbehorende nieuwe onderwijs. Wij laten studenten kennismaken met zorginnovaties zoals inzet van VR en zorgrobots. Zie ook onze website www.samenslimzorgenthuis.nl.

Wijkleerbedrijf Lokaal+

Wijkleerbedrijf Lokaal+ biedt ontmoetingsruimtes voor buurtbewoners in Eindhoven en omstreken. Studenten van Summa Zorg organiseren hier ontspannende, sportieve en creatieve activiteiten en workshops, bijvoorbeeld over het gebruik van smartphone, tablet of laptop. Studenten gaan ook de wijk in om buurtbewoners te helpen bij het vergroten van hun zelfredzaamheid.
Jong en oud leren van en met elkaar.

Practoraat Samen Slim Zorgen Thuis

Practoraten stimuleren het uitvoeren van onderzoek en het aannemen van een onderzoekende houding bij docenten en studenten in het mbo-onderwijs. Samen met diverse partners doen we praktijkgericht onderzoek en spelen we in op de gevolgen van de veranderende zorg en snelle technologische vernieuwing voor het onderwijs. Zo worden inzichten op het gebied van technologische oplossingen voor zorgvraagstukken toepasbaar gemaakt voor het mbo-onderwijs.

Links

Hoofdmediapartner
Mediapartners