Infent B.V.
Stand: 01.E101
Infent is opgericht in 2010 en heeft binnen de zorgmarkt inmiddels een leidende rol op het gebied van oplossingen voor stuurinformatie, budgettering, forecasting en zelforganisatie.
Onze combinatie van focus op de zorg, hoogopgeleide professionals innovatiekracht maken van ons een volwaardig ICT-partner voor zorginstellingen.
Onze visie is dat wij met de ontwikkeling van slimme innovatieve IT-oplossingen zorgorganisaties helpen bij het behalen van hun bedrijfsdoelstellingen. Deze doelstellingen zijn dan ook leidend voor de oplossingen die wij ontwikkelen.
Het partnerschap met onze klanten en onze zorgexpertise zijn hierin een belangrijke succesfactor. Infent heeft door de jaren heen tal van best practices in Business Intelligence (BI) verzameld en vastgelegd in het productassortiment. Door goed naar u te blijven luisteren, kunnen wij dit aanbod continu afstemmen op uw wensen en veranderende doelstellingen. Ook kunnen wij u wijzen op het gebruik van onvermoede best practices voor extra grip op uw bedrijfsvoering. Het is o.a. dit samenwerkingsverband dat de door ons geleverde BI intelligent maakt voor uw organisatie.

Contact

Wattbaan 1
3439 ML
Nieuwegein Nederland
+31 30 3200230
LinkedIn

Whitepapers

Producten en diensten

INFENTURE INSIGHT 'Inzich in uw data'

Business Intelligence is cruciaal om daadwerkelijk Performance Management te kunnen realiseren. Hierbij dienen uw zorgmanagers in één oogopslag zicht te hebben in de Kritische Prestatie Indicatoren.

INFENTURE INSIGHT

Biedt de gebruiker een intuïtief inzicht in de kerncijfers die voor de specifieke rol van de gebruiker

Insight is voor zorginstellingen ontwikkeld en geeft het benodigde inzicht in de relevante KPI’s. Door integratie met analytics-services is uw manager optimaal in staat om de juiste beslissingen te nemen. Infenture Insight sluit naadloos aan op Infenture InTouch waardoor uw BI-omgeving van A tot Z geborgd is.

WAAROM INFENTURE INSIGHT?

Uw zorginstelling beschikt over grote hoeveelheden gegevens, opgeslagen in verschillende bronsystemen. Dit betreft niet alleen gegevens over patiënten, cliënten of behandelingen, maar ook financiële-, personele- en zorginhoudelijke kwaliteitscriteria.

Deze gegevens zet Infent om naar actuele, geïntegreerde en overzichtelijke management informatie zodat uw managers succesvol kunnen sturen.

Infent heeft voor alle sectoren binnen de zorg specifieke BI-modellen ontwikkeld. Deze modellen zijn een bundeling van alle kennis en ervaring die Infent in het afgelopen decennium binnen de zorg heeft opgebouwd. De modellen bevatten een geïntegreerde set objecten, kenmerken en meetwaarden die relevant zijn voor uw zorginstelling. Een groot voordeel van deze modellen is dat Infent hiermee in staat is om Infenture Insight snel en eenvoudig te implementeren.

Meer weten over de mogelijkheden van Infenture Insight? Kom gezellig even langs! STAND: 10.C063

INFENTURE INTOUCH 'Het informatie portal'

Veel informatieoplossingen leunen op kostbare en/of zware platforms voor het presenteren van relevante informatie. Met Infenture InTouch krijgt u de beschikking over een gestroomlijnd informatieportaal waar alle kernelementen die noodzakelijk zijn voor een goede informatievoorziening samenkomen.

INFENTURE INTOUCH

Biedt de gebruiker een intuïtief inzicht in de kerncijfers die voor de specifieke rol van de gebruiker van belang zijn.

WAAROM INFENTURE INTOUCH?

Infenture InTouch is ontwikkeld door te kijken naar die elementen die noodzakelijk zijn om een gebruiker zo efficiënt mogelijk naar de relevante informatie toe te leiden. Dit vindt plaats middels intuïtieve rapportages en dashboarding.

Als geheel biedt Infenture InTouch zo meer inzicht in zaken en processen die om aandacht vragen. Hierdoor kan er sneller en effectiever worden bijgestuurd.

 • Platform onafhankelijk
 • Snelle toepasbaarheid
 • Presentatie aan gebruikers aan te passen
  • Grafisch
  • Cijfermatig
 • Verschillende grafiekweergaven die eenvoudig (zonder ontwikkelaar) kunnen worden geconfigureerd
 • Variabel weergeven KPI-resultaten
  • Trendweergaven (YTD, 12 maanden rollend, etc.)
  • Forecastberekening
  • Vergelijking realisatie met vorige maand, vorig jaar of begroting.

Meer weten over de mogelijkheden van Infenture InTouch? Kom gezellig even langs! STAND: 10.C063

INFENTURE BUDGET 'De begrotingsapplicatie'

Begroot u via Excel en is het begrotingsmodel niet breed bekend? Bent u veel tijd bezig om centraal de begroting te consolideren? Met Infenture Budget werken uw medewerkers via het web of netwerk aan een centrale begroting.

WAAROM INFENTURE BUDGET?

Met de flexibele inrichting van onze begrotingsapplicatie kunt u de meest gevarieerde begrotingen aan. Interne doorbelastingen, formatieberekeningen op basis van productie, forecasting en veel meer…


Meer weten over de mogelijkheden van Infenture Budget? Kom gezellig bij ons langs! STAND: 10.C063INFENTURE ENQUIRE 'De kwaliteit applicatie'

Ieder jaar dienen zorginstellingen de kwaliteit van geleverde zorg te verantwoorden aan verschillende instituten. Om deze verantwoording, maar ook de interne signalering van kwaliteit, zo eenvoudig mogelijk te houden heeft Infent het product Infenture Enquire ontwikkeld.

INFENTURE ENQUIRE

Infenture Enquire biedt de mogelijkheid om kwaliteitsindicatoren samen te stellen op basis van metadata met gegevens uit verschillende bronsystemen. Deze indicatoren kunnen over meerdere jaren gebruikt worden met minimale aanpassingen.

WAAROM INFENTURE ENQUIRE?

Kwalitatief goede zorg is niet alleen belangrijk voor de patiënten en/of cliënten maar heeft ook invloed op de kosten van de zorg. Om deze redenen wordt het steeds belangrijker om de kwaliteit binnen de eigen organisatie inzichtelijk te hebben. Infenture Enquire ondersteunt bij het verkrijgen van dit inzicht door op een slimme en eenvoudige manier gebruik te maken van de al beschikbare gegevens en deze te vertalen naar kwaliteitsindicatoren binnen een functioneel model.

Aan de hand van dit functionele model is het met Infenture Enquire mogelijk om de indicatoren in opvolgende jaren, waarin er wellicht criteria-aanpassingen gedaan moeten worden, te hergebruiken zonder dat het volledige model opnieuw ingericht dient te worden.

Infenture Enquire is de oplossing voor uw organisatie als het gaat om verzamelen van kwaliteitsgegevens, waarborging van kwaliteitsspecificaties en de presentatie van de eigen kwaliteitsindicatoren.

Meer weten over de mogelijkheden van Infenture Enquire? Kom gezellig even langs! STAND: 10.C063

Infenture Master 'Het systeem om gegevens centraal te administreren'

In grote organisaties worden vaak verschillende systemen gehanteerd die gebruik maken van dezelfde informatie. Denk hierbij aan klantdata, leveranciers- en productinformatie. Infenture Master is het systeem om deze gegevens centraal te administreren en biedt daarvoor ruime koppelingsmogelijkheden.

INFENTURE MASTER

Infenture Master is een laagdrempelige web-gebaseerde oplossing waarmee uw belangrijkste gegevens centraal vastgelegd en beheerd worden. Door de ruime koppelmogelijkheden heeft u de oplossing in handen om voor eens en altijd al uw systemen up-to-date te houden met minimale inspanning.

WAAROM INFENTURE MASTER?

Infenture Master is eenvoudig in het gebruik en snel inzetbaar. De applicatie is volledig web gebaseerd waardoor er geen installatie nodig is bij de eindgebruikers. Hierdoor kan Infenture Master binnen één dag in gebruik worden genomen. De applicatie zelf is een volledig op Microsoft gebaseerde oplossing. En past zo binnen vrijwel elke ICT infrastructuur.

 • Bepaal zelf welke lijsten en eigenschappen vastgelegd worden
 • Maak zelf indelingen aan zodat de informatie op een overzichtelijke manier gepresenteerd wordt
 • Doordat alle wijzigingen bewaard blijven is inzichtelijk wie welke gegevens aangepast heeft, en wanneer
 • Door een fijnmazige autorisatiestructuur zijn de rechten op verschillende niveaus in te stellen
 • De koppelingsmogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt
 • Door onze implementatie inclusief training kunt u direct aan de slag
 • Geavanceerde rapportages mogelijk

Meer weten over de mogelijkheden van Infenture Master? Kom gezellig even langs! STAND: 10.C063

Infenture Cloud Platform

Met het Infenture Cloud platform maakt u de stap naar onafhankelijkheid van technische beperkingen en tijdrovend beheer. Door ons partnerschap met de ISO-gecertificeerde hostingservice Xixo heeft u altijd en overal toegang tot uw data, staat deze binnen scherp beveiligde datacentra in Ede, en verlaat deze op geen enkel moment de EU. Ontzorging Updates, back-ups, technisch beheer, beveiliging en softwarelicenties. Alle technische zaken worden volledig voor u verzorgd.

Links

Hoofdmediapartner
Mediapartners