Hogeschool Inholland
Stand: 01.VP03
De vraag is niet óf we ICT in de gezondheid en welzijn willen gebruiken, maar hoe we de mogelijkheden die ICT biedt zo goed mogelijk kunnen benutten. De gezondheids(zorg), welzijn staan hierbij centraal. Maar gezondheid, welzijn is te complex voor ICT-professionals, en ICT is te complex voor gezondheids-/welzijnsprofessionals. Er is behoefte aan mensen die een brug kunnen slaan tussen deze domeinen. En deze behoefte groeit. De Advanced Health Informatics Practitioner is deze nieuwe professional, die deze belangrijke brugfunctie kan vervullen bij informatiserings- en innovatieprojecten binnen de (gezondheids)zorg. De Master Advanced Health Informatics Practice (AHIP) is voor professionals die zich willen ontwikkelen tot advanced practitioner op het snijvlak van (gezondheids)zorg, welzijn en ICT. De opleiding is geschikt voor belangstellenden uit diverse sectoren.

Contact

Wildenborch 6
1112 XB
Diemen Nederland
020 - 495 11 11

Whitepapers

Links

Hoofdmediapartner
Mediapartners