CareConnections
Stand: 11.B017
CareConnections streeft naar meer tijd en aandacht voor goede zorg. Onze visie is dat dit bereikt wordt door slimmer en efficiënter te werken. Minder administratie en meer tijd voor de cliënt en door zelfregie van de cliënt, verwant en mantelzorger te stimuleren. Wij geloven in ketenintegratie. Wat dit inhoudt? Door verschillende systemen te koppelen, waardoor je vanuit één app werkt. Onze tweede focus is om administratie te automatiseren waar het kan, zodat er meer tijd overblijft waar de zorg voor bedoeld is: de mens! Onze visie is dat ketenintegratie de nieuwe standaard moet worden in de zorg. Het wordt namelijk een steeds grotere uitdaging om betaalbare en rendabele zorg te bieden, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. De samenwerking tussen organisaties binnen de zorgmarkt, maar ook daarbuiten, wordt veel belangrijker. Alleen door de handen ineen te slaan met andere zorgaanbieders ontstaan oplossingen die een grote bijdrage leveren aan kwaliteit, kostenbeheersing en veiligheid in de zorg. Daarin bieden onze apps uitkomst! 

Contact

Plesmanstraat 8
3833 LA
Leusden Nederland
+31 20 2618992
LinkedIn

Whitepapers

Producten en diensten

De Zorgapp

Méér cliënttijd, minder administratie.
De cliënttijd verhogen en de administratie verlagen is de wens van iedere zorgverlener. Dit levert een hogere cliënt- en medewerkertevredenheid op. De zorgmedewerker legt, waar mogelijk, alle noodzakelijke gegevens samen met de cliënt vast. Hierdoor ontstaat meer communicatie en wordt administratief werk achteraf overbodig.

De mogelijkheden in de Zorgapp:

  • Routeplanning 
  • Rapporteren, protocollen en informatie
  • Dubbele medicatie controle en medicatie aftekenen 
  • Groepsagenda
  • Chat met collega's 


De app Eva!

De app is bruikbaar voor de cliënt, verwant en mantelzorger. Zo heeft iedereen inzicht in het zorgplan, rapportages, cliëntagenda en algemene afspraken. Dit bevordert zelf- en samenredzaamheid en verbetert de kwaliteit en veiligheid van zorg en leven.

De mogelijkheden in de app Eva: 

- Monitoren op de kwaliteit van het zorgplan
- Rapportages inzien en lezen 
- Groepsagenda
- Chatten met belanghebbenden 

Links

Hoofdmediapartner
Mediapartners