CareConnections
Stand: 11.B017
De cliënttijd verhogen en de administratie verlagen is de wens van iedere zorgverlener. Dit levert een hogere cliënt - en medewerkertevredenheid op. De zorgmedewerker legt, waar mogelijk, alle noodzakelijke gegevens samen met de cliënt vast. Hierdoor ontstaat meer communicatie en wordt administratief werk achteraf overbodig. De Zorgapp is geschikt voor ambulante- en woonzorg en dagbesteding. De Zorgapp is ontwikkelt om het werk van de zorgmedewerker makkelijker en inzichtelijker te maken. Je hebt bijvoorbeeld direct inzicht in het netwerk van de cliënt. Met NAW-gegevens, apotheek en verwanten. Maar ook of er allergieën zijn en wat het reanimatieprotocol is. Bekijk onze video op: https://www.youtube.com/watch?v=uxAFh5MDMZ4 

Contact

Plantageweg 1 a
3833 AZ
Leusden Nederland
020-2618992
LinkedIn

Whitepapers

Producten en diensten

De Zorgapp

Méér cliënttijd, minder administratie.

De cliënttijd verhogen en de administratie verlagen is de wens van iedere zorgverlener. Dit levert een hogere cliënt- en medewerkertevredenheid op. De zorgmedewerker legt, waar mogelijk, alle noodzakelijke gegevens samen met de cliënt vast. Hierdoor ontstaat meer communicatie en wordt administratief werk achteraf overbodig.

Slim
De Zorgapp weet waar je bent en toont de juiste cliëntgegevens.

Snel
Binnen 3 seconden in het cliëntdossier om een rapportage maken.

Simpel
Je weet intuïtief waar je wat moet vastleggen en logt eenvoudig in met je eigen bedrijfs e-mailadres en wachtwoord.

Efficiënt
Direct (doel-)rapporten en tijdschrijven bij cliënt.

Kwaliteit
Kwaliteit van rapportages beter door directe vastlegging in cliëntdossier.

Tevredenheid
Samen met de cliënt rapporteren verhoogt de cliënttevredenheid.

Links

Hoofdmediapartner
Mediapartners