Stichting SURVUZ
Stand: 10.A051
De USM-methode helpt de manager van een IT-dienstverlenende organisatie om de dienstverlening onder controle te krijgen. Het is niet het dagelijks werk van die IT-manager om zo’n gestructureerde benadering zelf te ontwikkelen. USM is de standaard daarvoor: de laatste stap in de evolutie van IT-servicemanagementsystemen. De USM-methode kan op hoofdlijnen voor drie doelen worden ingezet:het verbeteren van de interne werkwijze en prestaties van een dienstverlener (een IT-serviceorganisatie of een support-team)het uitbesteden van taken (hier geldt USM als het referentiekader voor een volwassen toeleverancier)het beoordelen van de werkwijze van een IT-dienstverlener (hier geldt USM als het referentiekader van een volwassen IT-dienstverlener)Wat maakt USM bijzonder?De USM-methode werkt niet vanuit practices (voorbeelden van praktijken van anderen, zoals ITIL, COBIT, BiSL), maar start bij de basis met heldere principes. Van daaruit werkt een organisatie met USM stap voor stap naar de gewenste practices toe. Een IT-serviceorganisatie kent slechts vijf processen om alle acht workflows voor haar werkwijzen mee samen te stellen. Dit heldere en eenvoudige uitgangspunt maakt het voor elke IT-dienstverlener mogelijk het werk snel onder controle te krijgen en tools effectief in te richten. Die controle opent vervolgens de deur naar service excellence en innovatie.

Contact

Achterstekamp 31
9301 RB
Roden Nederland
+31 6 53396570
TwitterLinkedIn

Whitepapers

Producten en diensten

De USM-methode voor Service Excellence

De USM-methode voorziet in een gestandaardiseerd managementsysteem waarmee een (IT-)serviceorganisatie z’n mensen, z’n middelen, z’n werkwijzen, en z’n services managet. USM is in te zetten bij alle dienstverlenende organisaties en afdelingen en biedt dus een prachtige opstap naar een Shared Service Center. De methode biedt een eenvoudig leerbare werkwijze, gebaseerd op bedrijfskundige principes. Met USM komt de organisatie snel en goedkoop in control van z'n werkwijze, waardoor orde en rust ontstaat, en ruimte voor de benutting van de creatieve potentie van medewerkers.Wilt u een Shared Service Center inrichten?Of een (ander) FMIS installeren?Gaat u in- of outsourcen?Wilt u een regieorganisatie opzetten?Gaat u fuseren met één of meer andere organisaties?Wilt u procesmatig gaan werken?Moet u aan externe normen voldoen?Of wilt u ‘gewoon’ uw werkwijze en prestaties verbeteren…?In al die situaties biedt USM u de blauwdruk voor uw aanpak, werkwijze, organisatie en tooling.Met niet meer dan 5 processen en 8 workflows kan iedere (IT-)serviceorganisatie haar werkwijzen en services structureel verbeteren.USM is de laatste stap in de evolutie van servicemanagement-systemen.Meer informatie: http://www.survuz.com

USM-Core

Dienstverlenende organisaties kunnen de USM-methode vrij toepassen. Deze organisaties hebben de beschikking over de informatie in het boek “De USM-methode” en over alle vrij verkrijgbare informatie op de USM-website.Gecertificeerde USM-partners ontwikkelen hulpmiddelen om de toepassing van USM te ondersteunen. Hiermee kunnen organisaties sneller groeien, efficiënter verbeteren, en vérder verbeteren dan ze op eigen kracht kunnen. Met die producten komt de kennis van een grote groep experts uit het USM-ecosysteem beschikbaar in de vorm van producten, coaching, training, etc. Al deze middelen zijn genormaliseerd tegen de architectuur van USM, waardoor ze samenhangend toepasbaar zijn in iedere serviceorganisatie.Een aantal van deze middelen is opgenomen in de USM-Core: de kernset van hulpmiddelen die in alle serviceorganisaties aan de orde komen. Deze hulpmiddelen omvatten tientallen instrumenten, handreikingen en templates, waarmee de kennis voor een USM-toepassing is vastgelegd:- alle specificaties van het USM-procesmodel en de workflows- alle definities, templates, schema's, formulieren en rolbeschrijvingen- een standaard draaiboek voor de invoering- een licentie op de publicatietool USM-ProJuze.In deze online omgeving kan de USM-gebruiker alle procesdocumentatie vastleggen, alle organisatiestructuren, alsmede alle relaties daartussen (de online RACI). Via een integratie met de servicemanagement-tool surft de beheerder van zijn meldingenscherm naar de informatie over de activiteit en van daar naar de uitvoerder, voor een naadloze integratie van People, Process & Technology.Meer weten over de USM-Core? De USM-Core is verkrijgbaar bij de USM-partners van de Stichting SURVUZ. Op basis van een licentie ontvang je regelmatig updates van de USM-Core, ondersteuning bij het gebruik ervan, en toegang tot de USM-gebruikersdagen. De USM-Core kan tevens door deze USM-partners worden ingezet in een begeleid USM-invoeringsproject.

Links

Hoofdmediapartner
Mediapartners