Per 1 december 2023 is het Programma HDAB-NL gestart. Dit programma gaat de technische functionaliteiten voor een nog aan te wijzen coördinerende Health Data Acces Body (HDAB) ontwikkelen. Een HDAB borgt de veilige toegang tot gezondheidsgegevens voor onderzoek, innovatie en beleid. Dit programma helpt Nederland voor te bereiden op de aanstaande European Health Data Space (EHDS) Verordening. In het wetsvoorstel EHDS staat dat elke lidstaat op z’n minst een of meerdere coördinerende HDAB’s moet inrichten. Die moeten  databeschikbaarheid voor wetenschappelijk onderzoek, innovatie en beleid faciliteren. De EHDS harmoniseert hoe de HDAB’s te werk moeten gaan. Daarbij wordt rekening gehouden met…

Lees het volledige artikel op dutchhealthhub.nl