Artikel 15 January 2021

Van Ark zint op ingreep bij ondoorzichtige zorg-ict

Minister wacht ACM-onderzoek af voordat ze besluiten neemt

Er is nog steeds gebrek aan transparantie, data-uitwisselbaarheid en keuzevrijheid in de ict-markt in de zorg. Dit staat innovatie en efficiëntie in de weg, meldt minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport). Zij wil ingrijpen, maar wacht eerst nader onderzoek van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) af.

Dat de zorg-ict-markt niet optimaal functioneert, is al langer bekend. In het najaar van 2019 waren er Kamervragen over de marktdominantie van Chipsoft en Epic. Deze twee leveranciers van elektronische patiëntendossiers (epd’s) bedienen ruim tachtig procent van alle Nederlandse ziekenhuizen. De dominantie zou leiden tot te dure software, vendor lock-in en beperkte mogelijkheden tot uitwisseling.

Minister Van Arks voorganger Bruno Bruins zegde destijds toe te onderzoeken hoe de overheid de marktwerking in de zorg-ict kan stimuleren.

Naar aanleiding van dit onderzoek constateert Van Ark nu dat er onvoldoende regie op standaardisatie is en dat de prijsopbouw en systeemprestaties van de leveranciers onvoldoende vergelijkbaar zijn. Ook maken zorgaanbieders en leveranciers te weinig afspraken over de zeggenschap over zorggegevens, wat een belemmering is voor de data-uitwisselbaarheid met bijvoorbeeld andere ziekenhuizen.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Also interesting