Artikel 7 January 2021

Software en personeel verhogen ict-kosten ziekenhuis

De ict-kosten in ziekenhuizen stijgen voor het zesde jaar op rij. Gemiddeld spenderen ziekenhuizen 5,7 procent van hun omzet aan ict. Dit percentage is even hoog als het jaar ervoor. Wel zijn de daadwerkelijke kosten hoger doordat de omzet van ziekenhuizen is gestegen. De twee grootste ict-kostenposten zijn software (47,1 procent) en personeel (32,9 procent).

Dit blijkt uit de Ict Benchmark Ziekenhuizen 2020 van M&I/Partners, waarin de cijfers over het boekjaar 2019 zijn onderzocht.

De benchmarkt maakt de ict-kosten van de afgelopen dertien jaar inzichtelijk. Het stelt dat deze in verloop van tijd met 1,5 procent zijn gestegen ten opzichte van de omzet. Van 4,2 procent in 2006 naar 5,7 procent in boekjaar 2019. Procentueel blijven de ict-kosten ten opzichte van de omzet voor het boekjaar 2018 en 2019 gelijk.

De toename van de ict-kosten komt volgens M&I Partners voort uit meer functionaliteit en daarmee samenhangende licentiekosten. In het boekjaar van 2019 waren de softwarekosten ruim 45 procent van alle kosten, in de eerste vijf jaren lagen deze nog onder de veertig procent. Ziekenhuizen maken softwarekosten voor online-mogelijkheden voor patiënten, de juiste zorg op de juiste plek, informatie-uitwisseling in de keten, aansluiting op landelijke voorzieningen, integrale beeldvorming en business en kunstmatige intelligentie.

Bovendien is er in de zorg een groeiende aandacht voor gegevensbeheer, analyse en inzicht. Ziekenhuizen investeren in softwareapplicaties voor managementinformatie, business Intelligence tools en datamanagement. Daarnaast hebben de ziekenhuizen meer personeel gespecialiseerd in business intelligence aangenomen.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Also interesting