Artikel 16 March 2021

Politiek wil e-health stimuleren maar weet niet hoe

Verkiezingen 2021

Het Rijk moet e-health stimuleren, over zoveel zijn de politieke partijen het eens. Hoe dit te realiseren, daar zwijgen ze in hun programma’s over. Er zijn al bestaande VWS-potjes, maar of die ook door het nieuwe kabinet aangewend moeten worden, blijft onduidelijk.

Zo stelt het CDA dat het ‘voluit de innovatie en digitalisering in de zorg stimuleert’. Nieuwe behandelingen, videoconsulten met artsen en het gebruik van data en nieuwe technologie bieden volgens de partij veel nieuwe mogelijkheden om de zorg voor patiënten te verbeteren, het werk van professionals te ondersteunen, efficiënter te maken en kosten te besparen. Hoe de christendemocraten de innovatie en digitalisering concreet wil stimuleren, blijft echter onduidelijk. Ook Lijst Henk Krol vindt dat de overheid volop innovatietechnologie moet stimuleren in de zorg, bijvoorbeeld door de inzet van zorgrobots. Maar ook Krol is net zo weinig concreet als het CDA.

NL Beter spreekt over ‘telezorg is here to stay’ en noemt corona als voorbeeld waarbij de zorgsector erin is geslaagd om over te gaan op telewerken. In tegenstelling tot de eerdergenoemde partijen is deze partij iets concreter en geeft ze aan dat de bestaande ict-infrastructuur als basis moet gelden voor verdere digitalisering. Wie dat gaat betalen, blijft onduidelijk.

Volt roept op haar beurt op tot Europese samenwerking en benadrukt het belang van preventieve en digitale zorg. Ook de overheid is aan zet, maar gedetailleerder dan dat wordt het niet.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Also interesting