Artikel 11 February 2021

Misverstanden hinderen data en analytics in de zorg

De Covid-crisis heeft het belang van goede zorg meer dan ooit duidelijk gemaakt. We hebben ook gezien dat het optimaliseren van de beschikbare capaciteit meer aandacht moet krijgen in de gezondheidszorg. Ziekenhuizen waren alert op een tekort aan materialen zoals beademingsapparatuur en mondkapjes, maar zijn tegelijkertijd doorgegaan met hun just-in-time-planning. Want zorginstellingen die hun informatievoorziening wel goed op orde hebben, passen zich makkelijker aan aan de nieuwe situatie en behalen goede resultaten.

Ook de operationele planning is in het gedrang gekomen. De gangbare manier van zorgcoördinatie via personeelsroosters, overzichten van beschikbaarheid van apparatuur en beddencapaciteit bleek in de uitzonderlijke situatie van het afgelopen jaar niet afdoende. Meer accurate en actuele analyses op deze gebieden kunnen tot betere resultaten leiden voor zowel patiënten als zorgpersoneel.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Also interesting