Artikel 24 January 2022

Maar het is toch gratis?

De titel hierboven is de populairste reactie als er gewezen wordt op de risico's van gratis te gebruiken systemen, applicaties en tools. In veel organisaties zijn immers procedures ingericht ter goedkeuring van betaalde systemen, applicaties en tools (waarbij de beslissingsbevoegdheid is gekoppeld aan de hoogte van de bedragen). Voor de gratis varianten is niks geregeld.

Een organisatie heeft er vanuit verschillende oogpunten belang bij om o.a. data, systemen en omgevingen zo goed mogelijk te beschermen. Zo is dit bijvoorbeeld belangrijk voor de concurrentiepositie, reputatie, naleving van de wetgeving en (niet onbelangrijk) voor het in het geheel kunnen functioneren van een organisatie. Alle apparaten die toegang hebben tot de data, systemen en omgevingen van een organisatie, vormen daarbij in principe een risico.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Also interesting