Artikel 28 December 2021

Kostenstijging ict beknelt kleinere ziekenhuizen

Cio’s moeten koorddansen onder hoogspanning

De versnelde digitalisering van de (gezondheids)zorg, mede door Covid-19, stelt vooral kleinere ziekenhuizen voor problemen. De extra investeringen drukken zwaar op deze groep van zorginstellingen. Ziekenhuizen met een omzet van minder dan 150 miljoen euro maken relatief meer kosten voor de ict. Dit blijkt uit de 'ICT Benchmark Ziekenhuizen' die M&I/Partners jaarlijks uitvoert.

De benchmark brengt de kosten en prestaties van ict binnen ziekenhuizen in kaart. In het verleden konden kleinere ziekenhuizen dit kostenprobleem nog wel oplossen door creativiteit en harder werken. Maar inmiddels moet men hardere keuzes maken. M&I vraagt zich af of kleinere ziekenhuizen de toenemende ICT-kosten nog wel kunnen dragen.

Van alle kanten ontstaat druk om verder te digitaliseren. Denk aan wetgeving, eisen van zorgverzekeraars, landelijke ontwikkelingen en ambities van ziekenhuizen. Voor de bestuurders en cio’s van kleinere ziekenhuizen zal het de komende jaren koorddansen onder hoogspanning worden: balanceren tussen kosten- en risicobeheersing en de digitalisering van zorg.

Sinds Covid-19 worstelen ziekenhuizen steeds meer met de financiën, waaronder ict-kosten. Tijdens de pandemie is de beoogde beheersing van zorgkosten moeilijk uitvoerbaar gebleken. Bovendien is de arbeidsmarkt krapper geworden. Tegelijkertijd gaf de pandemie een boost aan de inzet van digitale zorg en gegevensuitwisseling, zoals in de vorm van beeldbellen, digitale consulten en landelijke capaciteitsplanning. Voor kleinere ziekenhuizen zijn deze kosten moeilijker te dragen.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Also interesting