Artikel 8 July 2021

Hart voor de cloud

HartKliniek telt twaalf vestigingen verspreid over het land, waarin één of meer echoapparaten voor het maken van cardiografieën. Omdat het de machines ontbrak aan een netwerkvoorziening was het voor cardiologen niet mogelijk een centraal archief te voeden met beelden uit alle vestigingen. Tot nu. Vier stakeholders aan het woord over het traject van het delen van echo’s in de cloud.

De wens voor een dergelijk centraal archief ontstond om twee redenen. Allereerst wilden de cardiologen de mogelijkheid hebben om vanuit een willekeurige vestiging een echostudie van een patiënt achteraf in te zien. Ten tweede maakt een centraal archief het versturen naar ziekenhuizen mogelijk. Uiteindelijk kiest HartKliniek voor SyngoShare, het schaalbaar klinisch datamanagementplatform van Siemens Healthineers. Meer specifiek gaat het om een vna (vendor neutral archive), oftewel een leveranciersonafhankelijk archief in saas-vorm waarin automatisch alle echostudies vanuit alle vestigingen worden opgeslagen.

Sibren Wilkeshuis, e-health en ict-manager, vertelt hoe het project verliep. ‘In de eerste fase werd de technische setup in kaart gebracht. Centraal stond de vraag hoe we alle echoapparaten op een veilige wijze konden verbinden en hoe we een en ander konden routeren naar het vna. Oftewel: welke netwerk-architectuur is daarvoor nodig, en wie speelt daarbij welke rol. We selecteerden HartKliniek in Almere als pilotvestiging, die vormde de blauwdruk voor de uitrol naar andere vestigingen. Daar is de eerste verbinding met de server gelegd, en is de koppeling met ons epd getest. Het betreft MC-EPD van het softwarebedrijf Medicore. Simultaan zijn op de achtergrond alle echoapparaten voorbereid op communicatie met het vna.’

Terugkijkend noemt Wilkeshuis het werken met vele partijen uitdagend qua onderlinge afstemming. Ook is er meer tijd gaan zitten in ‘de-bugging’ dan hij van tevoren had verwacht. ‘Er zijn vele variabelen aanwezig die voor een storing konden zorgen: internetstabiliteit, vpn-configuratie, de koppeling tussen epd en vna, SyngoShare, het hostingplatform, de echoapparatuur én de lan-adaptors van die apparaten. In het begin was het lastig om snel grip te krijgen waar de precieze oorzaak lag.’ Bovenstaande zaken leidden tot vertraging en hierdoor werd de deadline verschoven tot na de zomervakantie (september). Het volledige project liep uiteindelijk van februari 2020 tot en met september 2020.

De ict-manager heeft er een goed gevoel over. ‘Voor dit type projecten is geen standaardhandleiding of blauwdruk beschikbaar. Het project had een hoog dynamisch gehalte, iedereen heeft een enorme inspanning geleverd met een goed eindresultaat.’

Lees het volledige artikel op computable.nl

Also interesting