Artikel 25 February 2021

GGD Ghor benoemt Diederik van Leeuwen tot cio

Koepelorganisatie GGD Ghor heeft de 51-jarige Diederik van Leeuwen aangetrokken als de zogeheten Kwartiermaker CIO. Hij bekleedt deze functie ad interim en zal de snelgroeiende IV/ICT-organisatie van GGD-Ghor van een passende regiestructuur voorzien.

Als verdere taken heeft Van Leeuwen het verhogen van de beveiliging en het voldoen aan privacy-uitgangspunten van alle applicaties meegekregen. De GGD kreeg kortgeleden te maken met datafraude en een datalekkende interne applicatie.

Daarnaast gaat hij samen met de GGD’s en andere belanghebbenden de rol van cio en van chief information security officer (ciso) verder vormgeven, voortvloeiend uit een gezamenlijke visie.

De Tweede Kamer drong er begin deze maand via een aangenomen motie bij het kabinet op aan de cio-post zo snel mogelijk te laten invullen omdat de centrale regie op het ict-beleid bij de Geestelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) ontbreekt.

GGD-Ghor is de koepelorganisatie voor de GGD’s (Gemeentelijke Gezondheidsdiensten) en de Ghor’s (Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio).

Lees het volledige artikel op computable.nl

Also interesting