Artikel 12 August 2021

Gebruiker ‘leidt’ nieuwe erp St. Antonius

Cfo De Kruif en projectleider Voncken over de implementatie van Afas ERP bij Utrechts ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein stapte kortgeleden over op Afas ERP. Omdat de saas-applicatie veel bedrijfsprocessen ondersteunt, werd het project bottom-up opgetuigd. Al met al nam het ruim een jaar in beslag, maar het resultaat mag er zijn. Dat vertellen cfo en ict-verantwoordelijke Dirk de Kruif en projectleider Marc Voncken. ‘Het was een van de zachtere landingen.’

Ict-verantwoordelijke Dirk de Kruif: ‘Het vorige erp-systeem Avanade AX4Health hadden we al een jaar of zeven. Het was beperkter in functionaliteit en de leverancier stopte met de ondersteuning op de onderliggende software, waaronder Microsoft Dynamics. Dit was voor ons aanleiding om een nieuwe oplossing te zoeken. Na een marktverkenning, shortlist en een schoonheidswedstrijd tussen drie leveranciers, volgde uiteindelijk de preselectie van Afas.’

Projectleider Marc Voncken: ‘Met Afas hebben we een nulfase doorgelopen, waarin we veel aandacht besteedden aan onze bedrijfsprocessen en de integratie daarvan. Voordien hadden we, samen met de verschillende afdelingen van het ziekenhuis, van veel processen een blauwdruk gemaakt en getoetst. In de nulfase keken we welke oplossingen Afas voor onze processen had en of ze konden leveren wat ze beloofden. Veel onderdelen die de leverancier speciaal voor ons moest bouwen, hebben ze uiteindelijk opgenomen als generieke onderdelen in hun systeem. Het toont aan dat ze bereid zijn te investeren in erp en niet alleen in de hr-systemen waar Afas om bekendstaat.’

Lees het volledige artikel op computable.nl

Also interesting