Artikel 15 February 2021

Domotica en e-health drijven ict-kosten zorg op

De ict-kosten van instellingen in de ouderzorg en gehandicaptenzorg stegen in boekjaar 2019 naar 4,2 procent van de omzet. Dat komt overeen met 1813 euro per cliënt. Met name de werkplekkosten, outsourcing en nieuwe tools als domotica en e-health-toepassingen zorgen voor een kostenstijging.

Dit blijkt uit de ict-benchmark met betrekking tot de verpleegzorg van onderzoeksbureau M&I Partners.

Uit de studie komt naar voren dat medewerkers in de thuiszorg en andere verpleegdisciplines steeds meer werkplekapparatuur tot hun beschikking hebben. De kosten voor één werkplek bedragen gemiddeld 519 euro, hierbij zijn inbegrepen het apparaat, de abonnementskosten, en het beheer en onderhoud ervan. Hierbij horen ook zorgapps die medewerkers gebruiken op smartphones en tablets. 

Lees het volledige artikel op computable.nl

Also interesting