Artikel 13 January 2022

App monitort bijwerkingen vaccins en boosters

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) heeft een applicatie ontwikkeld voor het monitoren van de bijwerkingen van Covid-vaccinaties en boosters. In heel Europa worden ongewenste effecten bij speciale groepen zoals zwangere vrouwen gemeten.

Deze op een workflow gebaseerde digitale enquêtereeks is toegevoegd aan het Research Online Platform, een veelgebruikt platform voor het monitoren van bijwerkingen. 6.500 onderzoekers, verpleegkundigen en ander personeel met een research-opdracht in 45 landen, gebruiken dit Utrechtse systeem.

Data van tenminste zestigduizend deelnemers worden verzameld en geanalyseerd voor onderzoek door het European Medicines Agency (EMA). Nieuwe functies zoals herhaalmetingen worden snel toegevoegd om aan de behoeften van dit agentschap te voldoen.

Genoemd platform verwerkt ongeveer vierhonderdduizend formulieren per jaar van meer dan 350.000 personen. Naast het ontwikkelen van complexe workflows voor grootschalige en langdurige onderzoeken, helpt dit platform onderzoekers internationaal data te verzamelen. Dit gebeurt in een beveiligde cloud-omgeving die voldoet aan geldende wet- en regelgeving, zoals Good Clinical Practice (GCP).

Omdat er voor dit specifieke onderzoek minstens zestigduizend deelnemers zullen zijn, en misschien nog honderdduizenden, waren zowel schaalbaarheid als capaciteit belangrijke uitdagingen. Het UMCU heeft ervoor gekozen een kopie te maken van het Research Online Platform waarmee snel is te reageren als het aantal deelnemers toeneemt. Daarnaast is er een relatief complexe workflow geconfigureerd en zijn er nieuwe functies ontwikkeld om te voldoen aan de eisen voor het EMA-onderzoek.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Also interesting