Computable Future Lab toont innovatie

Dit jaar introduceren wij de zorginnovatiezone: Computable Future Lab. Zorginstellingen en jonge, opkomende bedrijven demonstreren zij-aan-zij hoe er vanuit verschillende invalshoeken en disciplines hard gewerkt wordt aan oplossingen die ons aller zorg beter, sneller, efficiënter en gebruiksvriendelijker maken.

Vindt u het belangrijk om net als deze zorginstellingen kennis en ervaringen uit te wisselen of bent u benieuwd naar de innovaties van veelbelovende startups? Breng dan een bezoek aan het Computable Future Lab tijdens Zorg & ICT 2018.

Future lab - 290x300.png

Benieuwd naar de aanwezige zorginstellingen en start-ups?

Aanwezige zorginstellingen

Onder andere deze zorginstellingen demonstreren door hen ontwikkelde innovaties:
Omring, VUmc / AMC, Vivantes, Maasstad Ziekenhuis, ArgosZorggroep, Evean, Brabantzorg, Tangenborgh, Vilans, Prinses MC, MMC en Pluryn/Koraal.


logo_omring.png
Omring, de thuiszorg, revalidatiezorg en specialistische zorginstelling uit Noord-Holland, is druk bezig te onderzoeken hoe technologische innovaties de dienstverlening kunnen verbeteren. Een mooi voorbeeld is de inzet van de Microsoft Hololens waarmee Omring u wilt inspireren over de mogelijkheden van augmented reality in de zorg. De case: een ergotherapeut en een fysiotherapeut onderzoeken de mogelijkheden van deze nieuwe technologie en willen u daarvan alvast een voorproefje geven.

Zorgalliantie.nu
Ook de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen werkt in multidisciplinair verband samen met startups, studenten en zorginstellingen om innovaties te ontwikkelen waarvan wij allemaal beter worden. Voorbeelden hiervan worden gedemonstreerd op het Computable Future Lab, onder andere zorgrobots, want wat zou een innovatiepaviljoen zijn zonder zorgrobots?

Flow, Máxima Medisch Centrum
Telerevalidatie voor hartpatiënten: In Flow - nu in hartrevalidatie, straks in alle zorglijnen – wordt het beweegprogramma in de voorkeursomgeving van de patiënt uitgevoerd. Het is daarom mogelijk om patiënten in de thuissituatie te laten revalideren met behulp van sensoren en begeleiding op afstand. Telemonitoring bij patiënten met COPD én hartfalen: In Flow worden patiënten met zowel COPD als hartfalen op afstand gemonitord waarbij de zorgpaden voor COPD en hartfalen geïntegreerd zijn. Vitale waarden en klachten worden door de patiënt dagelijks in het platform geregistreerd, en bekeken door een verpleegkundig specialist. In overleg met de longarts én de cardioloog wordt op afstand het beleid bepaald.

vumc-en-amc-combi.jpg
Het AMC en VUmc staan als universitair medisch centra voor de beste zorg. Voorop staat de behandeling van patiënten. Daarnaast kent het vele medisch-wetenschappelijk onderzoek dat wordt verricht en het verzorgen van onderwijs en opleiding een prominente rol. Samen hebben het AMC en VUmc zo’n 15.000 medewerkers in dienst en behandelen we jaarlijks ruim 500.000 patiënten. Het AMC-complex huisvest onder meer het Nederlands Herseninstituut en het Spinoza Centre for Neuroimaging. Een aantal biotech-bedrijven (waarvan enkele AMC-spin-offs) bevindt zich ook op het terrein. Deze concentratie van expertise maakt het centrum een voedingsbodem voor vruchtbare wetenschappelijke samenwerking. Zwaartepunten in de zorg en onderzoek bij VUmc zijn kanker en afweer, hersenen, hart en vaten, extra- en transmuraal en bewegen. Daarnaast Voorbeelden van vooraanstaande VUmc centra zijn o.a. het VUmc Alzheimercentrum, Cancer Center Amsterdam, VUmc MS Centrum en het Hersentumorcentrum. In Nederland komt zo’n 1% van de kinderen die geboren worden veel te vroeg ter wereld. Een kind is vroeggeboren wanneer het in de periode van 24 tot 32 weken in de zwangerschap ter wereld is gekomen. Op de afdeling IC Neonatologie (ook wel Neonatale Intensive Care Unit of NICU genoemd) krijgen vroeg geborenen of zieke pasgeborenen continu intensieve zorg

Tangenborgh
Zorggroep Tangenborgh is er voor ouderen in Zuidoost-Drenthe. De zorggroep biedt een breed palet aan zorg en dienstverlening en is specialist op het gebied van psychogeriatrie (dementie). Tangenborgh staat letterlijk dichtbij de klant met verschillende woon- en zorgcentra, verpleeghuizen, ouderensteunpunten en aanleun-woningen. Vanuit die aanwezigheid in de wijk biedt Tangenborgh ook zorg thuis, personenalarmering, dagverzorging, dagbehandeling, kortdurend verblijf en diverse vormen van ondersteuning en advies voor ouderen, hun omgeving en behandelaars. Wij dragen bij aan het levensgeluk van ouderen.

Maasstad Ziekenhuis
Het Maasstad Ziekenhuis is een ambitieus topklinisch opleidingsziekenhuis. Jaarlijks bezoeken 500.000 patiënten dit ziekenhuis. Het ziekenhuis wil de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren en doet dit vakkundig en zorgzaam. Werkend vanuit de waarden: gastgericht, deskundig, betrouwbaar, verbindend en ambitieus. Onze gedreven zorgprofessionals bieden patiënten elke dag de beste zorg: medische zorg, met vrijwel elk basisspecialisme plus een aantal topklinische en bijzondere functies voor complexe zorg, waarvoor ook patiënten buiten de regio naar het Maasstad Ziekenhuis komen. Het ziekenhuis heeft een belangrijke acute zorgfunctie in de regio. Zo is er onder andere een van de drie Nederlandse brandwondencentra gevestigd, beschikt het ziekenhuis over een Level III Intensive Care (hoogste niveau) en een hartcentrum. Verder heeft het een dialysecentrum, een oncologisch centrum, een robot-expertisecentrum (operaties met behulp van de da Vinci robot), een vaatcentrum, een bariatrie-expertisecentrum voor obesitas (voor patiënten met overgewicht), een revalidatiecentrum en een reumatologisch centrum. Het ziekenhuis is lid van Santeon, een samenwerkingsverband van zeven topklinische ziekenhuizen, gericht op kwaliteitsverbetering en innovatie.

MijnEigenPlan
MijnEigenPlan laat je graag hun informatiebord zien. Het is een mooie manier om je cliënten zelfstandig antwoord te laten vinden op alledaagse vragen zoals:
• Welke begeleiders zijn er vandaag?
• Wat eten we?
• Wat moet ik doen?
• Gaat het regenen?

Daarnaast laten we je zien hoe je met de online omgeving en app je cliënt extra kan ondersteunen met structuur, zelfredzaamheid, emotieregulatie en motivatie.
Je cliënt kan meer zelfstandig! Bijvoorbeeld een wasmachine bedienen: De cliënt houdt zijn telefoon bij een stickertje op de wasmachine (nfc-tag) en krijgt direct stap voor stap instructies in beeld!

OLVG
OLVG demonstreert een smartphone applicatie waarmee patiënten zelf na een operatie pijn kunnen registreren in het elektronisch patiëntendossier gedurende hun opname in het ziekenhuis. Met als doel het vergroten van patient betrokkenheid en het verminderen van ernstige postoperatieve pijn. Ontwikkeld door OLVG Amsterdam in samenwerking met Logicapps.

Aanwezige start-ups


Start-ups, scale-ups en het onderwijsinstellingen zoals Open Health Hub, Synappz, VRMaster, Tractus3D, Sensiks, Ucreate, Medical Navigator, The Surgical Company NL en MECK Health laten zien welke innovaties zij ontwikkelen voor de zorg.


ohh-logo-small.png
Open HealthHub demonstreert het eerste end-to-end encrypted, GDPR ready, communicatie platform tussen arts en patient. Interessant detail, de mensen achter Open HealthHub, een arts en een IT’er, hebben elkaar ontmoet op Zorg & ICT 2016 en lanceren hun dienst tijdens Zorg & ICT 2018. Een prachtig voorbeeld van hoe Zorg & ICT innovatie in de zorg stimuleert en aanwakkert.


sensiks_logo-new3.png
Sensiks, bekend van de Sensory Reality pod, brengt u een unieke VR beleving. De VR content wordt in de speciale cabine verreikt met wind, geur, licht en geluid. Hou de updates over het Computable Future Lab in de gaten want deze bijzondere VR beleving wordt mogelijk verreikt op een manier waarmee u op Zorg & ICT 2018 getuigen kunt zijn van een wereldprimeur. Meer nieuws volgt snel.

Tractus3D
Tractus3D is een startup zoals een startup hoort te zijn: jong, vernieuwend en creatief. Wilt u zien hoe een 3D geprinte prothese eruit ziet? Bezoek dan de stand van Tractus3D op het Computable Future Lab.

logo-exceptionall_basis_outlines-75.jpg
ExceptionAll is een jong bedrijf gespecialiseerd in eindgebruikersondersteuning met de ambitie om eHealth en cliëntgerichte ICT in de zorg echt groot te maken. Op Computable Future Lab willen ze u laten ervaren hoe goede eindgebruikersondersteuning het verschil kan maken in succesvolle technologie-implementaties in de zorg. Eenvoudige uitleg en een laagdrempelige helpdesk maken van je cliënten, vrijwilligers en zorgmedewerkers blije eindgebruikers van zorgtechnologie, zelfs als ze geen "digital natives" zijn. Het resultaat: een hoge eindgebruikerstevredenheid en tot 400% meer gebruik van zorgtechnologie. En het mooiste is: dit kun je voor een groot deel met eigen kracht - en eigen cliënten of vrijwilligers. Wil je weten hoe? Kom langs in het Computable Future Lab op Zorg & ICT 2018. Je mag ons alles vragen!

livvlogo-schoon-fc-75.jpg
Livv Mobile Health verleent zorg op afstand door middel van mobiele meet- en alarmering producten en diensten die zowel preventief als ondersteunend kunnen worden toegepast. Livv is een initiatief van artsen en patiënten zelf. Livv heeft samen met cardiologen een medisch callcenter ontwikkeld waarbij een consument of zorgprofessional ten allen tijde advies kan aanvragen bij de medisch specialist. Een consument kan, bij vermeende klachten, ten allen tijde een hartfilmpje (ook wel 1-afleiding ECG) maken en deze via de Livv App doorsturen naar het medisch callcenter. Men ontvangt een gericht advies met de intentie om naar de eigen huisarts of medisch specialist te gaan. Een huisarts kan op een toegankelijke manier een eerste screening doen van zijn risicopatiënten.

The Surgical Company

Sensium www.sensium.co.uk is een discreet, draadloos en draagbaar systeem voor de monitoring van vitale functies op verpleegafdelingen zonder bewakingsapparatuur. Door gebruik van een lichte en comfortabele patch op de borst van de patiënt bewaakt en registreert Sensium accuraat en met grote betrouwbaarheid de hartfrequentie, ademhalingsfrequentie en okseltemperatuur elke twee minuten gedurende 5 dagen. Door het sturen van notificaties naar digitale werkplekken en/of mobiele toestellen bij het overschrijden van ingestelde waarden van gemeten vitale functies, brengt Sensium de op dat moment op afstand de vitaal bedreigde patiënt onder de aandacht van de verpleegkundige. Door de toevloed van patiëntenstromen en tekorten aan zorgprofessionals staat de ziekenhuiszorg onder grote druk om meer met minder te moeten leveren. Draadloze continue monitoring technologie d.m.v het Sensium systeem is in toenemende mate een oplossing om daaraan tegemoet te komen door versnelde klinische interventie, verbeterde klinische uitkomsten, gereduceerde ligduur en behandelkosten met integratie in het bestaande EPD. Het systeem heeft CE en FDA keurmerk en is implementatie-gereed.

mijneigenplan-logo.png

ZelfstandigmetZorg ontwikkelt direct toepasbare hulpmiddelen in de vorm van online toepassingen en apps waarmee je cliënten effectief zelfstandiger maakt en ondersteunt in de dagelijkse routine. Wij werken vol enthousiasme aan MijnEigenPlan. Wij krijgen veel positieve reacties van mensen die met MijnEigenPlan werken, zowel professionals als particulieren. Dit motiveert ons enorm! MijnEigenPlan is uit eigen behoefte ontstaan, één van de oprichters heeft kinderen met ASS. We zijn gevestigd in het Health Innovation Park te Zwolle.

Sensiks
SENSIKS offers people the Sensory Reality Pod (SRP). This is a cabin where people can enjoy full-sensory experiences in a closed 360 environment. In the SRP audio-visual content (VR, AR, (360) film, games etc.) is enriched with scent, temperature, air flow, vibrations and light frequency in a harmonious experience. These multi-sensory impulses make your brain go from a state of passive observation to active participation. Resulting in truly immersive mixed reality experiences. Any real life experience can be simulated and almost any state of mind can be reached with Sensory Reality. With our hard- & software we enable full sensory experiences for mental health and wellness applications. These can range from specific psycho-therapy for anxieties, brain activation, stress relief, PTSS etc., to more generic experiences for stress-reduction and relaxation in the workspace or wellness centres. Other applications for SR are in branding, marketing, gaming, training and events. A Sensory Reality Pod will be present at the stand of Sensiks at ‘Zorg & ICT 2018’, where you can experience SR yourself.


logo-meckhealth.png
MECK-HEALTH werkt vanuit de visie dat de patiënt centraal staat in het zorgproces. Om het zorgproces zo goed mogelijk te kunnen volgen is het belangrijk dat de patiënt gemakkelijk toegang krijgt tot al zijn relevante en volledige zorggegevens. MECK-HEALTH biedt een Open Health App Ecosysteem, een platform waarin alle applicaties (eigen en die van andere leveranciers) geïntegreerd in een beveiligde omgeving functioneren en die daarbij allen toegang hebben tot dezelfde patiëntendatabase. De eerste applicatie die gebruik maakt van dit Ecosysteem is de applicatie MECK-PATIENT die het mogelijk maakt dat patiënten inzage hebben in hun dossier en waarbij patiënten makkelijk kunnen communiceren met andere betrokkenen (artsen, familie, apotheek, zorgverzekering, etc.).

Zorgalliantie.nu
De Zorgalliantie is een vraaggestuurd leernetwerk dat huidige professionals van participerende organisaties en toekomstige professionals (studenten van de HAN) in diverse leerformules klaarstoomt voor de toekomst, met vraagstukken op thema’s van overmorgen. Over de volle breedte van de domeinen wonen, zorg, welzijn en onderwijs. Onze gezamenlijke leerformules nemen diverse vormen aan, afhankelijk van de aard van het vraagstuk. We opereren vraaggericht, vanuit relaties, in tijdelijke coalities binnen het netwerk van de Zorgalliantie of in het lokale netwerk van een participant, op vraagstukken van overmorgen.


vrdeck-penrose-logo-1.png
VRmaster maakt het inzetten van VR eenvoudig en betaalbaar voor bedrijven. Hiervoor heeft het VRdeck, een universeel publicatieplatform en CMS ontwikkeld. Bezoek ons in het Futurelab en maak zelf een interactieve VR tour in 5 minuten.

Tractus3D
Tractus3D laat u zien dat 3D printen van toegevoegde waarde kan zijn voor mensen die zorg nodig hebben en zodoende ook voor organisaties in de zorg. Door het gebruik van 3D printers is het mogelijk om sneller medische problemen op te lossen omdat een digitaal ontwerp direct te vertalen is naar een tastbaar voorwerp. De Tractus3D printer zal laagje voor laagje verschillende 3D prints maken. Daarnaast stellen we een breed scala aan 3D geprinte objecten ten toon, waaronder protheses en braces. Graag ontmoeten wij u op onze stand om verder te praten over de mogelijkheden van 3D printen voor uw organisatie.

Quibus
QARDIO van Quibus is een bekroond gezondheidszorgbedrijf dat innovatieve technologieën, elegant ontwerp en uitzonderlijke gebruikerservaring combineert in haar nieuwste generatie van draadloze producten voor de gezondheidsindustrie.

De klinisch gevalideerde, draagbaar en verbonden apparaten integreren naadloos met een smartphone of tablet met behulp van de Qardio App – een krachtige dokter in uw handpalm. Het Qardio online platform biedt eenvoudig te begrijpen grafieken en statistieken en geeft slimme feedback en trends naar de gebruiker waardoor deze inzicht heeft in de hartgezondheid.
Qardio maakt het eenvoudig om uw eigen gezondheid te monitoren en gegevens te delen met familie, vrienden of de zorgverlener.


Hoofdmediapartner
Mediapartners