Artikel 16 mei 2022

Wordt het LSP met het badwater weggegooid?

Nieuwe initiatieven pakken versnippering in de zorg aan

Digitalisering van de informatievoorziening in de zorgsector, inclusief het delen van informatie tussen zorgverleners, blijkt ondanks goedbedoelde initiatieven lastig te concretiseren op landelijk niveau. De vraag is of dat komt door de complexe structuur van het zorglandschap of door de onwil van commerciële marktpartijen om hun softwareoplossingen toegankelijker te maken. En dan is er ook nog een Europees wettelijk kader in zicht dat vertragend werkt op de iniatieven in Nederland.

Elf jaar nadat de politiek de stekker trok uit een project voor de ontwikkeling van een landelijk dekkend netwerk voor de uitwisseling van data tussen zorgverleners, komt EU-commissaris Stella Kyriakides met de Europese conceptverordening voor een gemeenschappelijke European Health Data Space. Het plan behelst geen fysiek ict-systeem voor de opslag van patiëntendatabase van alle landen binnen de EU, maar meer een wettelijk kader die het gebruik reguleert van zorgdata. Het Europese plan kan een vertragende werking hebben op de allang in ons land gekoesterde wens van invoering van ongehinderde uitwisseling van patiënten-data tussen uiteenlopende professionele zorgaanbieders en de mogelijkheid van patiënten tot inzage in hun eigen medische dossiers.

Nadat de overheid zich moest terugtrekken uit het landelijke elektronisch patiëntendossier (epd) en het Landelijk Schakelpunt (LSP)-project nam de privaatrechtelijke vereniging VZVZ het beheer over van de inmiddels gebouwde ict-voorziening achter het netwerksysteem. Want in feite was het systeem niet meer dan een infrastructurele voorziening en geen centrale database zoals diverse aan koudwatervrees leidende senatoren in de eerste kamer veronderstelden. Elke aangesloten zorginstelling hield de regie over de data binnen zijn eigen epd of elektronisch cliëntendossier (ecd).

Zorgverleners waaronder ziekenhuizen, ggz-instellingen, instanties voor ouderenzorg, huisartsen en apothekers hadden daar al een geruim aantal jaren in geïnvesteerd om hun bedrijfsprocessen te optimaliseren. Het hart van het LSP omvatte een schakelmechanisme, dat zich uitsluitend toespitste op het efficiënt uitwisselen van de data afkomstig uit lokale databases van aangesloten zorgleveranciers. Realtime passeren de uit te wisselen data de LSP-sluis zonder dat ook maar iemand in de gelegenheid is om data af te tappen, om te leiden of een ’snapshot’ te maken.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant