Artikel 19 januari 2023

Voor AI in de zorg wordt 2023 sleuteljaar

Het jaar 2023 wordt een sleuteljaar voor de doorontwikkeling van AI in de zorg. Het Expertisecentrum Zorgalgoritmen verwacht dit jaar de eerste set algoritmen te kunnen certificeren. Tezelfdertijd scherpt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) het toezicht aan op de ontwikkeling en toepassing van algoritmes. “Algoritmes kunnen grote impact hebben op mensenlevens en op onze samenleving”, aldus AP-voorzitter Aleid Wolfsen. “Transparantie over het gebruik van algoritmes is daarom cruciaal om discriminatie en willekeur te voorkomen.” Met het oog hierop heeft het kabinet samen met de AP een gespecialiseerd toezichtsorgaan opgericht, de directie Coördinatie Algoritmes. De AP ontvangt voor deze nieuwe taak dit jaar…

Lees het volledige artikel op dutchhealthhub.nl

Ook interessant