Artikel 27 maart 2023

Toepassen van GPT in bedrijf wordt chefsache

Zelden heeft een tool zoveel opgang gemaakt als ChatGPT, het algoritme waarmee nieuwe content valt te maken. Sinds de test-release in november 2022 hebben miljoenen belangstellenden aan deze ai-tool geroken. Het is de eerste grote ‘democratische’ ai-tool die iedereen kan uittesten. Generatieve ai werd opeens zichtbaar.

Velen zijn onder de indruk van de mogelijkheden die deze vrij beschikbare software biedt. Anderen storen zich aan de soms rare antwoorden die ChatGPT op vragen geeft. Maar weinigen twijfelen aan het potentieel van deze tool. Voorbeelden te over van gebruik dat zich in de praktijk heeft bewezen. De software voert bepaalde taken die voorheen de nodige menselijke inspanning vereisten, in een handomdraai uit. ChatGPT heeft slechts een paar seconde nodig om een marketingtekst samen te stellen. Met een beetje menselijke expertise erbij valt vaak een bruikbaar resultaat te bereiken.

Grote adviesbureaus zoals McKinsey en Boston Consulting Group (BCG) stellen dan ook dat generatieve ai ‘chefsache’ is. De ondernemingsleiding hoeft zich niet te verdiepen in de technische achtergronden van ai. Wel is het bepaald niet voorbarig zich op dit gebied uitgebreid te oriënteren.

Het effectieve gebruik van ChatGPT is een vaardigheid die alle tech-leiders zouden moeten beheersen, stelt zakentijdschrift Forbes. Leiders moeten het goede voorbeeld geven. Het is ook raadzaam op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen. Dat zorgt voor brede acceptatie en innovatie in de hele onderneming.

Centraal moet de vraag staan welke impact GPT krijgt op je bedrijf en de sector waar in je zit, stelt BCG. De eerste tests brachten aan het licht dat deze ai-technologie je veel productiever kan maken.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant