Artikel 13 september 2022

Privacy First verwijt epd-lobby tijd terug te zetten

Privacy First laakt de houding van belangenorganisaties in de zorg. Volgens de stichting lobbyen zorgkoepels, verzekeraars en de Patiëntenfederatie voor een terugkeer van het elektronisch patiëntendossier (epd), dat in 2011 nog unaniem verworpen werd door de Eerste Kamer.

Dat verzet komt volgens Privacy First uiterst ongelegen nu er een wet op komst is die het probleem van het ‘dossier met duizend achterdeuren’ oplost. De stichting verwijt de belangenorganisaties dwars te liggen bij de invoering van de nieuwe wet voor zorgcommunicatie, de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz). ‘Hun houding schaadt zowel de privacy van patiënten als de zorgcommunicatie’, aldus Privacy First.

In een ‘brief op poten’ aan de Tweede Kamer wijst Privacy First op de onwil om de Wegiz als wettelijk kader aan te houden. Minister Kuipers (Volksgezondheid) wordt gevraagd de regie stevig in handen te nemen.

Het thema digitale zorgcommunicatie is sinds de verwerping van het Landelijk Elektronisch Patiëntendossier in 2011 een hoofdpijndossier. Terwijl andere EU-lidstaten allang een goed werkend een digitaal uitwisselingssysteem in de zorg hebben, hobbelt Nederland achteraan.

Volgens Privacy First zijn sinds 2011 tevergeefs meerdere pogingen gedaan om nieuwe wetgeving te maken voor zo’n systeem. De nieuwe zorgcommunicatie-wet die er nu ligt, is de derde poging in elf jaar.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant