Artikel 6 april 2022

Nieuwe norm voor gegevensuitwisseling in de zorg

Normalisatie-instituut NEN heeft een nieuwe norm gepubliceerd voor gegevensuitwisseling in de zorg. NEN 7503:2022 vervangt een eerdere versie uit 2011. Herzien zijn de eisen voor de elektronische verwerking en uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners, en informatiesystemen. Bij het laatste gaat het om gecertificeerde systemen waarvan het gebruik verplicht is.

Bovendien sluit de nieuwe norm aan op het wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg en op de informatiestandaard Medicatieproces 9. De norm specificeert eisen waaraan elektronische berichtuitwisseling tussen voorschrijvers van recepten en verstrekkers moet voldoen.

De interoperabiliteit is verder uitgewerkt op basis van het vijf lagen interoperabiliteitsmodel.

Daarnaast zijn onder meer de Use cases ‘Proces van voorschrijven’ en ‘Proces van ter hand stellen’ beschreven. Bovendien staat beschreven hoe de berichten van een elektronische handtekening kunnen worden voorzien. Ook wordt verwezen naar een aantal generieke bouwstenen, waarvoor nog normen worden ontwikkeld.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant