Artikel 15 april 2022

Nictiz zet Registratie aan de bron in Amigo

De meeste onderdelen van het zorginformatieprogramma Registratie aan de bron worden ondergebracht in kennisplatform Amigo van Nictiz. Het programma, dat Nictiz in 2014 met acht academische ziekenhuizen opzette voor eenduidige registratie van zorginformatie, eindigt vandaag.

Het idee achter Registratie aan de bron was om de zorgverlening te verbeteren door medische gegevens die zorgaanbieders vergaren telkens op dezelfde wijze gestructureerd te registreren. Hierdoor kan de informatie beter worden gedeeld met andere zorgverleners en door hen worden hergebruikt.

Vanuit het programma ontstond de Basisgegevensset Zorg (BgZ) met daarin zorginformatiebouwstenen (zibs) die met elkaar een patiëntsamenvatting vormen. Als een patiënt naar een ander ziekenhuis verhuist, wordt ook zijn of haar basisgegevensset overgedragen.

Nictiz beschouwt de zibs als het fundament van de eenheid van taal. Er werden modellen, methodieken en handleidingen ontwikkeld om het gebruik van de BgZ en de zibs te stimuleren. Ook werkte het programma met pilots, praktijkvoorbeelden en praktische ondersteuning bij de implementatie van de gegevensset en de bouwstenen. Nictiz beheert de bestaande zibs en ondersteunt bij de ontwikkeling van nieuwe bouwstenen.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant