Artikel 31 mei 2022

Nictiz schrijft API-strategie voor betere gegevensuitwisseling

Nictiz schrijft API-strategie voor betere gegevensuitwisseling

Voor gegevensuitwisseling zijn meer goede API’s nodig. Spelregels zijn hard nodig, net als harmonisatie, herbruikbaarheid en betere vindbaarheid. Deze zomer komt Nictiz dus met een API-strategie voor de zorg

API staat voor Application Programming Interface. Het zijn technische bouwstenen die communicatie tussen applicaties mogelijk maken. Een digitale stekkerdozen om data en functionaliteiten aan te bieden van aanbieder (server) naar klant (cliënt).

Te veel verschillende API’s

Gerda Meijboom is informatiearchitect bij Nictiz. Met zorgaanbieders, verzekeraars, VWS en tech-bedrijven werkt ze aan een API-strategie. “Ook in de zorg ontsluiten we al veel data via API’s. Denk aan de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) of het elektronische patiëntendossier (EPD). Daarin komt informatie uit verschillende bronnen bij elkaar en wordt deze via één informatiesysteem toegankelijk gemaakt. Het probleem is dat API’s te veel van elkaar verschillen. Er zijn geen technische spelregels, waardoor je bijvoorbeeld voor dezelfde functionaliteit alsnog een nieuwe API moet schrijven.”

API-strategie

In 2020 schreef Meijboom met Nictiz-collega Jaco van Duivenboden een verkennend rapport met als titel Nut en noodzaak van API’s in de zorg. Ze realiseerden zich dat het goed zou zijn om een API-strategie te ontwikkelen. “Wij zagen een behoefte aan meer eenduidigheid en afstemming. Functioneel is die er steeds vaker…

Lees het hele artikel op dutchhealthub.nl

Ook interessant