Artikel 8 juni 2021

KPN Health ondertekent Green Deal voor de zorg

KPN Health ondertekent Green Deal voor de zorg

Vinood Mangroelal (EVP KPN Health): ‘Supertrots op deze ondertekening’

In de zorgsector komt steeds meer aandacht voor verduurzaming. Al in 2015 was er de eerste Green Deal, sinds 2018 is er de tweede. De EVP van KPN Health, Vinood Mangroelal, heeft deze Green Deal op 28 mei 2021 ondertekend. Belangrijk voor ons en onze zorgklanten. Zij konden altijd al vertrouwen op onze duurzame digitale dienstverlening, met de ondertekening van de Green Deal verbinden wij ons daar ook formeel aan.

Tijd voor verduurzaming

Dat verduurzaming van je bedrijfsprocessen belangrijk is, weten we als KPN als geen ander – niet voor niets werken we al sinds 2015 klimaatneutraal. Maar wist je dat ook de zorgsector volop aan het verduurzamen is? Steeds meer zorginstellingen verbinden zich aan die verduurzaming en aan initiatieven als de Green Deal. Geen overbodige luxe, wanneer je weet dat maar liefst 7% van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door de zorg.

Cathy van Beek is kwartiermaker van de Green Deal voor de zorg, een initiatief van Milieuplatform Zorg (een vereniging van 200 zorgorganisaties, zie milieuplatformzorg.nl). Op de website schrijft Van Beek over die 7%. “En dan heb je het nog niet over al die medicijnresten die in het afvalwater terecht komen, het incontinentiemateriaal dat in het afval verdwijnt, al die sterke schoonmaakmiddelen waarmee wordt gewerkt en de enorme berg afval die al na één operatie overblijft.”

Wij committeren ons aan 4 doelstellingen

Reden genoeg dus voor een Green Deal voor de zorg. En reden genoeg voor ons om die ondertekenen! Op 28 mei 2021  hebben wij daarom onze handtekening gezet. Daarmee committeren wij ons aan de 4 doelstellingen van de Green Deal uit 2018. Dat zijn achtereenvolgens: de CO2-uitstoot van de sector terugdringen, het circulair werken bevorderen, de hoeveelheid medicijnresten in ons milieu terugdringen en een gezonde leefomgeving in en rond zorginstellingen bevorderen.

Verlagen CO2-uitstoot en schoner werken

Aan de eerste 2 doelstellingen dragen we direct bij: met onze diensten helpen we onze zorgklanten om minder energie en grondstoffen te verbruiken. Dat doen we met diensten als de Werkplek voor de zorg, de Zorgcloud, de Health Exchange en andere diensten die we aanbieden ‘as a service’. Deze staan in de cloud (die draait op 100% groene stroom), wat ervoor zorgt dat er minder apparatuur nodig is en geen bestanden meer op een harddisk opgeslagen hoeven te worden. Minder apparatuur én een veel lager energieverbruik dus.

Slimmer omgaan met apparatuur en materialen

In 2025 willen we helemaal circulair werken, maar ook nu al nemen we verouderde apparaten na gebruik in om te recyclen. In 2020 gaven we bijvoorbeeld 85% van alle oude modems een nieuwe bestemming. Bij alle nieuwe diensten en producten die we ontwikkelen – ook voor de zorg – houden we in de designfase al rekening met materiaalgebruik, energiebehoefte, lange levensduur en mogelijkheden voor hoogwaardig hergebruik.

Met die blik op duurzame ontwikkeling dragen we ook bij aan de 3e doelstelling van het slimmer omgaan met materialen. Dankzij effectieve digitalisering dragen we bovendien, indirect, bij aan het terugdringen van onnodig medicijngebruik en het verminderen van medicijnresten in het milieu.

Veilige werk- en leefomgeving in de zorg

Dagelijks werken we aan een veilige werk- en leefomgeving in de zorg – de 4e doelstelling van de Green Deal. Net als in de rest van de samenleving, wordt ook in de zorg het dagelijks leven alsmaar digitaler. Met slimme identiteitsoplossingen en veilige zorgnetwerken zoals de Zorgcloud en de Health Exchange minimaliseren we de risico’s en vergroten we de privacy. Met onze dienst ZIVVER Veilig Mailen kunnen zorgverleners op een gebruiksvriendelijke manier en volgens de laatste veiligheidstandaarden communiceren met collega’s en patiënten. Menselijke fouten bij het verzenden van privacygevoelige informatie voorkomen we met de Triple Safe Technology. Met onze ZorgMessenger maken we veilig chatten mogelijk. En met videobellen kunnen zorgverleners volgens het 4-ogen-principe op afstand met elkaar ‘meekijken’ bij het toedienen van medicatie of het beoordelen van een plekje op de huid.

Ook interessant