Artikel 20 december 2022

Kosten infrastructuur zorgdata stijgen flink

Een goede infrastructuur voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg vergt de komende vijf jaar ruim 2,2 miljard euro. Hierbij zijn ook kosten meegenomen in verband met de implementatie van afspraken over standaardisatie, die primair door het zorgveld moeten worden gedragen.

Dit blijkt uit een raming die KPMG in opdracht van minister Ernst Kuipers (VWS) heeft gemaakt. De bewindsman stuurde het rapport van KPMG mee als bijlage bij een brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken op dit gebied. Geld is nodig voor generieke functies, standaardisatie-afspraken en het verbinden van infrastructuur.

Volgens Kuipers is een goed informatiestelsel steeds vaker een kernvereiste voor het leveren van kwaliteit in de zorg. De overheid wil daarbij een stevige rol spelen. Het zorgveld en de Tweede Kamer vragen om meer regie.

Wel zullen de zorginstellingen de kosten die zijn gemoeid met het optuigen van de digitale infrastructuur in principe zelf moeten dragen. Maar tegelijk mag er geen vertraging ontstaan bij de implementatie van bijvoorbeeld de gegevensuitwisselingen, aldus Kuipers. Daarom volgt bij de voorjaarsnota van 2023 de nadere uitwerking van de afspraken die in het Coalitieakkoord zijn gemaakt over gegevensuitwisseling. Het ministerie is daar nog mee bezig.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant