Artikel 1 september 2023

Kan ai zich inleven in de mens?

Ai heeft grote vooruitgang geboekt in het nabootsen van empathie, maar het verschil met menselijke empathie blijft significant. Het ontleden van ai en emoties is een fascinerend gegeven dat ons inzicht biedt in hoe kunstmatige intelligentie verschilt van menselijke emoties.

Een recent en opmerkelijk onderzoek toont aan dat ChatGPT beter presteert dan artsen op het gebied van kwaliteit en empathie bij het beantwoorden van vragen van patiënten. Een team van erkende zorgprofessionals vergeleek de antwoorden van artsen met die van de chatbot op vragen die publiekelijk waren gesteld door patiënten op een openbaar platform. In dit dwarsdoorsnedeonderzoek werden 195 willekeurig gekozen vragen van patiënten geanalyseerd. De chatbot-antwoorden werden boven de antwoorden van artsen verkozen en scoorden significant hoger op zowel kwaliteit als empathie. Deze bevindingen, gepubliceerd in Jama Internal Medicine, zijn het resultaat van de samenwerking tussen onderzoekers van de University of California San Diego, Johns Hopkins University en het Bryn Mawr College. Tevens wijzen zij op de potentie van ai om menselijke interacties te verbeteren, maar benadrukken ook de noodzaak om de risico’s en uitdagingen nauwlettend in de gaten te houden 

Ai heeft enorme stappen gemaakt in het begrijpen en genereren van menselijke taal. Bijvoorbeeld ChatGPT kan op een goede manier praten, maar er is iets wat het nog niet kan: empathie. Empathie betekent dat je kunt begrijpen hoe anderen zich voelen en met hen mee kunt voelen, en dat is belangrijk in menselijk gedrag.

Alhoewel ai empathie kan nabootsen, is het geen echte empathie. Ai heeft geen bewustzijn zoals mensen, voelt geen emoties en heeft geen persoonlijke ervaringen. Het begrijpt onze gevoelens niet op een dieper niveau en voelt geen écht medeleven. Ai reageert gewoon op basis van wat het heeft geleerd uit gegevens en patronen, zonder gevoelens of betrokkenheid te hebben. Het ontleden van ai en emoties is een fascinerend iets dat ons inzicht geeft in hoe kunstmatige intelligentie verschilt van menselijke emoties.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant