Artikel 17 februari 2023

In vijf stappen naar een duurzaam bedrijf

Duurzaamheid staat niet alleen steeds hoger op het prioriteitenlijstje van bedrijven, maar het is ook maatschappelijk een steeds belangrijkere factor. Hoe ‘groen’ een organisatie is in de beleving van consumenten en bedrijven, kan veel invloed hebben op de beslissing van klanten om bij hen te kopen. Bedrijven staan voor de uitdaging hun IT-inkoopstrategie te veranderen door er een duurzame dimensie aan toe te voegen. Om hierbij te helpen, zetten we vijf stappen op een rij gezet die bedrijven kunnen helpen om duurzamer te worden.

  •  Stap 1: stel concrete doelen als onderdeel van net-zero-strategie

Om te weten welke duurzame koers je wil varen, is het van belang een helder stappenplan op te stellen, als routekaart voor hoe je jouw eindbestemming wilt bereiken. Een duurzaam bedrijf is niet alleen goed voor het milieu, maar óók aantrekkelijker voor klanten met vergelijkbare ambities. Ook versterkt het je reputatie als partij die is toegewijd aan duurzaamheid, waarmee andere spelers in de markt graag zaken willen doen. Door jezelf uit te dagen anders te denken, kun je het fundament leggen voor een cultuuromslag die is gericht op innovatie: op basis van nieuwe verdienmodellen, nieuwe processen en andere vormen van klantenbinding.

Om een net-zero-strategie vast te stellen, moet je een duidelijk beeld hebben van bestaande tekortkomingen in de organisatie en hoe je deze wil oplossen, in termen van CO2-reducties, het verminderen van afval en door het maken van afspraken met leveranciers. Vervolgens is het van belang deze inzichten te vertalen in een transformatieplan waarin je vastlegt hoe je de geformuleerde targets wil behalen en wanneer. Om deze transitie te doen slagen, is een breed draagvlak in alle geledingen van de organisatie cruciaal.

  • Stap 2: certificeer je milieu-inspanningen

B Corp, ISO 14001, EcoVadis, de MVO Prestatieladder en de CO2-prestatieladder zijn voorbeelden van erkende certificeringen waarmee je aantoont dat jouw organisatie de daad bij het woord voegt als het gaat om het opbouwen van een duurzaam bedrijfsmodel. Certificering biedt een helder raamwerk dat je zal helpen de CO2-uitstoot te verminderen, de hoeveelheid afval te beperken en duurzaamheid op elk niveau in de organisatie te verankeren.

Zoek uit welke certificering relevant is voor jouw bedrijf. Zodra jouw organisatie is gecertificeerd, kun je dit inzetten om partners, klanten en andere stakeholders ervan te overtuigen dat je een betrouwbare en duurzame organisatie bent die haar steentje bijdraagt aan het klimaat.

  • Stap 3: vertrouw op technologie; stap over op energiebesparende oplossingen

Hoewel milieuvriendelijke technologieën meestal een initiële investering vereisen, zullen ze snel energie en geld besparen als ze eenmaal operationeel zijn. Hoge kosten kunnen bedrijven in eerste instantie afschrikken, maar het is de moeite waard te onderzoeken hoe snel je break-even draait en hoe snel je op kosten kunt besparen. Duurzame technologie hoeft namelijk niet nieuw en kostbaar te zijn.

Door in te zetten op circulariteit en te kiezen voor gebruikte hardware die na refurbishment wordt hergebruikt en weer zo goed als nieuw is, kun je tonnen plastic besparen die anders op de vuilnisbelt zouden belanden. Ook voorkom je onnodige CO2-uitstoot die ontstaat bij het repareren, reviseren en opknappen van it-devices.

  • Stap 4: verminder je afvalstromen

Elk bedrijf produceert afval, maar wat je met dat afval doet, kan grote gevolgen hebben voor de inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Of je nu minder papier gebruikt, kiest voor recycling of processen aanpast om een papierloze workflow te introduceren: er zijn veel maatregelen die je kunt nemen om duurzamer te opereren. It-hardware zorgt ook voor veel afval, maar dit wordt nog vaak over het hoofd gezien.

Door een circulaire benadering van it kun je veel kosten besparen en een nieuwe bestemming vinden voor hardware die anders op de groeiende afvalberg met e-waste zou belanden. Gebruikte it-apparatuur kopen of je eigen gebruikte it-devices verkopen, is goed voor het milieu en maakt het mogelijk om aanzienlijk op kosten te besparen, omdat je voor een fractie van de verkoopprijs it-hardware kunt kopen die eigenlijk nog zo goed als nieuw is.

  • Stap 5: geef prioriteit aan duurzaam inkopen

Duurzaam inkopen vraagt tijd en aandacht. Zo is het van belang te beoordelen of jouw leveranciers de beste partner zijn tijdens de transitie naar net-zero. Dit kan een langdurig proces zijn, maar de voordelen zijn deze inspanningen waard. Je maakt óók zichtbaar voor klanten dat de focus is gericht op de kernwaarden van jouw organisatie en of deze worden gedeeld met jouw partners.

Alles in één keer veranderen, kan tijdrovend en kostbaar zijn. Begin daarom met het in kaart brengen van veranderingen die je op korte termijn wil doorvoeren, voordat je je richt op maatregelen die tijd en investeringen vergen. Het is een marathon, geen sprint. Elke inspanning – hoe klein ook – brengt je weer een stap in de richting van net-zero.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant