Artikel 23 juni 2022

IHE laat laboratoria uniform data uitwisselen

Event | Zorg & ICT 2022

Ziekenhuizen stoten hun klinische laboratoria af. De geconsolideerde lab-organisaties moeten digitaal data uitwisseling met hun zorgpartners. De op Zorg & ICT gepresenteerde IHE Handreiking Digitale uitwisseling Laboratoriumgegevens helpt hen daarbij.

IHE staat voor Integrating the Healthcare Enterprise en betreft een wereldwijd samenwerkingsverband tussen gebruikers en leveranciers van ict in de zorgsector. De organisatie opereert niet als een bedrijf, maar als een gemeenschap van gelijkgestemden met als doel het bevorderen van het gebruik van standaarden voor het vastleggen en uitwisselen van klinische gegevens binnen zorgprocessen.

De IHE-richtlijnen zijn bedoeld om de informatie-uitwisseling tussen de verschillende zorgprocessen zo soepel mogelijk te laten verlopen ten behoeve van een optimale zorg aan de patiënt. De klinische laboratoria zijn van elementair belang voor de diagnosestelling in de zorg. Hoe sneller de labgegevens voorhanden zijn, des te sneller kunnen medici een behandelplan opstellen.

Lange tijd beschikte elke ziekenhuis over een eigen laboratorium. Dikwijls konden ook huisartsen en gemeenten (ggd’s) terugvallen op laboratoria waar patiënten terecht konden om bijvoorbeeld bloed, ontlasting, slijm of weefsel te laten controleren. Inmiddels heeft er op de laboratorium-markt een consolidatieslag plaatsgevonden. Veel zorginstellingen en overheidsdiensten hebben hun laboratoria afgestoten naar geconsolideerde organisaties op regionaal niveau of naar commerciële marktpartijen. Daardoor veranderen de werkprocessen en de uitwisselingsprocessen van data.

Daarnaast zijn ook de technologische ontwikkelingen van invloed op de geldende standaarden. Laboratoriumwerk is voor een belangrijk deel ondergebracht in ict-systemen die de laboranten ondersteunen bij onder meer de registratieve processen. Die systemen moeten rekeninghouden met verschillende standaarden voor de codering van de medische terminologie in samenhang met de processen (NHG, LOINC, SNOMED-ICT, NL-Labcodeset).

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant